Przejdź do treści

Świnoujście – Zobacz gdzie jest najbliższy schron – APLIKACJA „SCHRONY”

System przedstawiający pierwszy etap inwentaryzacji miejsc doraźnego schronienia, w tym budowli ochronnych, pełniących rolę osłony przed m.in. ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi.

Wyszukaj, aby dowiedzieć się więcej o lokalizacji i jej okolicach.
Użyj jednej z poniższych metod wyszukiwania:

– Kliknij pole wyszukiwania i wpisz adres lub wybierz opcję „Użyj bieżącej lokalizacji”
– Kliknij w dowolnym miejscu na mapie

Wyniki obejmować będą informacje o wybranych obiektach.

Świnoujście zobacz gdzie jest najbliższy schron aplikacja schrony
Świnoujście – Zobacz gdzie jest najbliższy schron – APLIKACJA „SCHRONY”

Państwowa Straż Pożarna przeprowadziła inwentaryzację obiektów na terenie całego kraju w ramach tzw. rozpoznania operacyjnego prowadzonego własnymi siłami.

Celem inwentaryzacji było rozpoznawanie zagrożeń, w tym w szczególności identyfikacja obiektów osłonowych (miejsc doraźnego schronienia zwanych dalej „MDS”) możliwych do wykorzystania w ramach ochrony ludności podczas krótkotrwałych ekstremalnych zjawisk pogodowych. Inwentaryzowano również budowle ochronne oraz schrony cywilne wyartykułowane w Konwencji Genewskiej.

Komenda Główna PSP wytworzyła narzędzia informatyczne w postaci aplikacji i programów w celu usprawnienia procesu inwentaryzacji szerokiego typoszeregu obiektów. W trakcie prowadzonej inwentaryzacji, komendanci powiatowi (miejscy) Państwowej Straży Pożarnej mieli obowiązek nawiązać kontakt z właścicielami wytypowanych przez system na podstawie publicznie dostępnych zbiorów danych obiektów (budynków) i uzyskać od nich zgodę na przeprowadzenie inwentaryzacji oraz pozyskanie informacji o przeznaczeniu obiektu. Proces inwentaryzacji obiektów był dobrowolny, a spis realizowany był za zgodą właściciela, zarządcy lub osoby uprawnionej do przekazywania informacji o obiekcie.

Dane zostały pozyskane z otwartych źródeł danych tj.:

„Bazy Danych Topograficznych” – BDOT10k – która jest bazą danych topograficznych zawierającą mapy topograficzne Polski w skali 1:10 000. BDOT10k jest tworzona i udostępniana przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK) i jest dostępna jako baza danych cyfrowa oraz jako zestaw map w formacie papierowym. BDOT10k zawiera szczegółowe informacje o terenie, takie jak linie graniczne, drogi, budynki, linie energetyczne, linie kolejowe i rzeki. Jest ona często używana przez geodetów, kartografów, projektantów i innych specjalistów do tworzenia map, planowania przestrzennego i innych celów.

Rejestry obiektów ochronnych prowadzone przez władze samorządowe – traktowane jako „schron cywilny” który powinien być oznakowany międzynarodowym znakiem rozpoznawczym obrony cywilnej.

Dane przekazane dobrowolnie przez osoby prawne, fizyczne.

Po wstępnej segregacji punkty zostały naniesione na mapę cyfrową i udostępnione osobom przeprowadzającym inwentaryzację w celu zaplanowania procesu inwentaryzacji.

Twórca:

Biuro Bezpieczeństwa Informacji – Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Świnoujście zobacz gdzie jest najbliższy schron aplikacja schrony
Świnoujście – Zobacz gdzie jest najbliższy schron – APLIKACJA „SCHRONY”

info UM

https://strazpozarna.maps.arcgis.com/apps/instant/nearby/index.html?appid=ec00a2b879424296b6dcc400393c6c1e


Straż Graniczna – Funkcjonariusze uratowali tonącego psa

Straż Graniczna – Funkcjonariusze uratowali tonącego psa

Świnoujście w sieci - Obserwuj nas w Google News