Przejdź do treści

Tłumaczenia dokumentów online – kto może tłumaczyć dokumenty i czy to bezpieczne?

Tłumaczenia poświadczone potrzebne bywają w sytuacjach, gdy musimy formalnie potwierdzić (np. w urzędzie innego kraju), iż dany dokument jest oficjalny i autentyczny. Taki rodzaj tłumaczenia realizują tłumacze przysięgli, a przekład można wykonać zarówno drogę elektroniczną, jak i w biurach. Ta pierwsza opcja zyskuje jednak coraz większą popularność, szczególnie ze względu na wygodę, łatwość komunikacji i mniejsze koszty. Czy przekłady uwierzytelnione wykonywane przez internet są zgodne z prawem i czy takie rozwiązanie jest bezpieczne? Sprawdź!

Jakie rodzaje tłumaczeń możemy wyróżnić?

Oprócz tego, że przekłady z języka źródłowego na język docelowy dzielimy na zwykłe i przysięgłe, wyodrębnić możemy również poszczególne rodzaje tłumaczeń.

  • Tłumaczenia pisemne – polegają na tłumaczeniu tekstu z języka źródłowego np. na język polski w formie pisemnej, czyli tłumacz otrzymuje od klienta tekst pisany i w takiej samej formie go oddaje.
  • Tłumaczenia ustne – tłumaczenie ustne wymaga od specjalisty podzielności uwagi i odporności na stres. Często wykonywane jest bez wcześniejszego przygotowania. Taki rodzaj tłumaczeń sprawdza się w środowisku konferencyjnym czy biznesowym.

Tłumaczenia ustne można dodatkowo podzielić na:

  • Tłumaczenia konsekutywne – osoba zajmująca się tego rodzaju przekładem wysłuchuje fragmentu wypowiedzi, a następnie ją tłumaczy. W czasie dużych przemówień tłumaczenie jest dzielone, czyli w momencie, gdy mówca robi pauzę, specjalista tłumaczy jego wypowiedź, a w czasie przemówienia sporządza notatki. W tłumaczeniu konsekutywnym osoba tłumacząca znajduje się w tym samym pomieszczeniu co prelegent.
  • Tłumaczenia symultaniczne – inny rodzaj tłumaczenia ustnego to tłumaczenie symultaniczne. Tłumaczenia symultaniczne przebiegają równocześnie z wypowiedzią mówcy. Podczas takiego przekładu tłumacze znajdują się w specjalnej, dźwiękoszczelnej kabinie.

Tłumaczenie szeptane – formą tłumaczenia symultanicznego są także tłumaczenia szeptane. Tłumacz znajduje się w pobliżu grupy słuchaczy i ściszonym głosem w tym samym czasie przekłada wypowiedź prelegenta na język polski lub język obcy.

Tłumaczenie a vista – polega ono na bezpośrednim tłumaczeniu ustnym tekstu pisanego. Takie przekłady tworzone są na bieżąco i często stosuje się je w środowisku prawniczym, np. na salach sądowych lub w kancelariach na całym świecie.

Tłumaczenia liaison – czyli tzw. tłumaczenie zdanie po zdaniu. Osoba tłumacząca nie używa specjalnego sprzętu i nie sporządza notatek, ze względu na krótkie fragmenty wypowiedzi (najczęściej całe zdanie lub kilka zdań) i wystarczająco długie przerwy podczas przemowy. Sprawdza się ono wszędzie tam, gdzie wymagany jest wysoki poziom szczegółowości.

Kim jest tłumacz przysięgły?

Zadanie tłumacza polega na przekładaniu różnego rodzaju tekstów lub wypowiedzi z języka źródłowego na język docelowy. Tłumacz przysięgły zajmuje się nie tylko tłumaczeniem dokumentów, ale i ich uwierzytelnieniem oraz odpowiada za jakość tłumaczenia i jego poprawność. Dodatkowo potwierdza on zgodność dokumentu za pomocą specjalnej pieczęci, która zawiera imię i nazwisko osoby realizującej zlecenie oraz wskazanie języka, w zakresie którego ma ona uprawnienia.

Autorzy przekładów uwierzytelnionych otrzymują od swoich klientów dokumenty takie jak akty małżeństwa, akty urodzenia, zaświadczenia, świadectwa, pełnomocnictwa, certyfikaty czy umowy i muszą w sposób profesjonalny przełożyć tekst na wybrany przez klienta język. Często z takich usług korzystają nie tylko osoby prywatne, ale i instytucje.

Dzięki uwierzytelnieniu nasze dokumenty uzyskują moc prawną, a to oznacza, że możemy przedstawić je w urzędzie, u pracodawcy za granicą czy w innych miejscach.

Tłumaczenie przysięgłe online – co warto o nim wiedzieć i, czy jest bezpieczne?

Obecna technologia umożliwia nam sporządzanie tłumaczeń uwierzytelnionych przez internet. Aby zrealizować przekład uwierzytelniony online, wystarczy:

  • odpowiednie oprogramowanie,
  • kwalifikowany certyfikat,
  • czytnik wraz z kartą kryptograficzną.

Dzięki temu można opatrzyć tłumaczenia uwierzytelnione bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Pamiętajmy, że dokument z podpisem kwalifikowanym ważny jest tylko w wersji elektronicznej. Takie rozwiązanie jest niezwykle wygodne i pozwala uniknąć kolejek zarówno w urzędach, jak i w biurach tłumaczeń. Dokumenty mają taką samą ważność jak te, opatrzone tradycyjnym, odręcznym podpisem.

Co więcej, często przedsiębiorcy potrzebują też nie tyle przekładów uwierzytelnionych, ile tłumaczeń technicznych, które mają skomplikowany charakter. To wymaga od tłumacza posiadania określonego zasobu słownictwa technicznego w obu językach.

Decydując się na tłumaczenia wykonywane przez internet, warto postawić na firmę, w której pracują wykwalifikowani specjaliści, zapewniający nam dodatkowo poufność i bezpieczeństwo dokumentów. Można skorzystać więc np. z usług biura ABC Tłumaczenia. Więcej informacji znajdziesz na: https://www.abctlumaczenia.eu/.

Kto może pracować w zawodzie tłumacza przysięgłego?

Tłumaczem przysięgłym może zostać osoba mająca obywatelstwo polskie, obywatelstwo krajów członkowskich UE lub państw członkowskich EFTA. Musi ona nie tylko biegle posługiwać się językiem obcym, ale również językiem polskim.

Warunkiem jest także pełna zdolność do czynności prawnych i brak wyroków sądowych za umyślne przestępstwa. Wykonywanie tego zawodu wiąże się z obowiązkiem uzyskania uprawnień wydawanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Trzeba więc ukończyć studia wyższe i zdać egzamin przed Państwową Komisją Egzaminacyjną.

Kolejnym krokiem jest ślubowanie i wpis na listę tłumaczy przysięgłych. Warunki są takie same niezależnie od tego, czy tłumacz będzie przekładał na język angielski, niemiecki, rosyjski czy inny.

Świnoujście w sieci - Obserwuj nas w Google News
%d bloggers like this: