Sejmowa debata nad projektem „500 plus” dla niepełnosprawnych z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego

Sejmowa debata nad projektem „500 plus” dla niepełnosprawnych z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego

W środę w #Sejm odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Zakłada on przyznanie świadczenia uzupełniającego w wysokości 500 zł miesięcznie osobom, które ukończyły 18 lat i których niezdolność do samodzielnej egzystencji została stwierdzona orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji (dotyczy to także niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym), a które nie mają prawa do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych lub są uprawnione do świadczeń emerytalno-rentowych ze wszystkich systemów (np. ZUS i KRUS). Według założeń Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej świadczenie ma być zwolnione z opodatkowania i będzie finansowane ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Dyskusja nad projektem w Sejmie rozpoczęła się od wystąpienia premiera Mateusza Morawieckiego, który zaznaczył, że demokracja musi być również demokracją sumienia. „Nie może być demokracją, system który w niewielkim stopniu uwzględnia potrzeby osób z niepełnosprawnościami”- zaznaczył Prezes Rady Ministrów.