Policja – 12 kierowców straciło prawo jazdy

PODSUMOWANIE KASKADOWEGO POMIARU PRĘDKOŚCI

Wczoraj (9 lipca), od wczesnych godzin porannych policjanci ruchu drogowego prowadzali działania kontrolno prewencyjne na drogach naszego miasta.

Nieodpowiedzialni kierowcy, których jazda zagrażała bezpieczeństwu na drodze musieli się liczyć z konsekwencjami.

Kaskadowy pomiar prędkości polega na tym, że policjanci ruchu drogowego prowadzą kontrole na tej samej drodze, w tym samym czasie, ale w różnych miejscach. W przeprowadzeniu takich kontroli mogą brać udział dwa, trzy lub więcej radiowozów policyjnych ustawionych kolejno po sobie na określonym, często krótkim, odcinku drogi.

Dzięki temu policjanci mogą skuteczniej zahamować zapędy kierowców, którzy nie respektują limitów dopuszczalnej prędkości.

W związku z wykroczeniami polegającymi na przekroczeniu prędkości, drogówka skontrolowała kilkudziesięciu kierujących pojazdami, a przeprowadzona interwencja została zakończona mandatami i pouczeniami.

Mundurowi przez cały dzień działań zatrzymali łącznie prawa jazdy 12 kierującym, którzy w sposób rażący przekroczyli prędkość o 50 km/h w terenie zabudowanym.

Pamiętajmy, że przepisy nie nakazują kierującemu jazdy z maksymalną dopuszczalną prędkością, przeciwnie zobowiązują go do poruszania się z prędkością bezpieczną. Kierujący pojazdem jest obowiązany jechać z prędkości zapewniającą panowanie nad pojazdem, z uwzględnieniem warunków, w jakich ruch się odbywa, m.in. rzeźby terenu, stanu i widoczności drogi, czy wreszcie warunków atmosferycznych i natężenia ruchu.

Przypominamy – poruszajmy się z prędkością bezpieczną, tak by dojechać do wyznaczonego celu podróży.

ZKS KMP