Ku przestrodze – Za niezasadne wezwanie zespołu ratownictwa medycznego mężczyzna otrzymał mandat w wysokości 500 zł.

🚨Za niezasadne wezwanie zespołu ratownictwa medycznego w Szczecinie mężczyzna otrzymał mandat w wysokości 500 zł. 💸 Pamiętajmy, aby wzywać pogotowie tylko w sytuacji prawdziwego, nagłego zagrożenia życia lub zdrowia 🚑