Przejdź do treści

Żałoba narodowa na terytorium RP 15 lutego 2019 r. oraz 16 lutego 2019 r. do godz. 19.00

🔈 W związku ze śmiercią Jana Olszewskiego – Premiera Polski w l. 1991-1992, Kawalera Orderu Orła Białego – zarządzam wprowadzenie żałoby narodowej na terytorium RP 15 lutego 2019 r. oraz 16 lutego 2019 r. do godz. 19.00 – napisał Prezydent Andrzej Duda w projekcie rozporządzenia, jakie zostało skierowane do kontrasygnaty Prezesa Rady Ministrów.