Przejdź do treści

Karuzela podatkowa z półproduktem na bazie oleju roślinnego

Karuzela podatkowa z półproduktem na bazie oleju roślinnego

Budżet Państwa mógł stracić ponad 8 mln zł. przez działania „karuzeli podatkowej” w półproduktem na bazie oleju roślinnego

Nielegalną procedurę wykryła Zachodniopomorska KAS we współpracy z Departamentem Nadzoru nad Kontrolami Ministerstwa Finansów.

W transakcjach mających na celu wyłudzanie podatku VAT uczestniczyło 5 podmiotów krajowych z województwa zachodniopomorskiego i mazowieckiego, które pełniły role brokerów, buforów i znikających podatników i 1 podmiot zagraniczny będący spółką wiodącą Pracownicy Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie we współpracy z Departamentem Nadzoru nad Kontrolami zidentyfikowali „karuzelę podatkową” zajmującą się fikcyjną sprzedażą półproduktu na bazie oleju roślinnego. W transakcjach tych jako broker tj. podmiot czerpiący zyski występowała firma z woj. zachodniopomorskiego. Oleje były nabywane ze Słowacji i Niemiec za pośrednictwem tzw. „znikających podatników” kierowanych przez figurantów. W jednym z przypadków prezesem spółki, która nabyła oleje o wartości niemalże 23 milionów zł była osoba zmarła.

Funkcjonariusze KAS przeprowadzili przeszukania w siedzibie firmy i w lokalach mieszkalnych podmiotów objętych śledztwem. i zabezpieczyli materiał dowodowy w sprawie. Działania prowadzone były miedzy innymi w Szczecinie i okolicach oraz w Warszawie.

Zebrany przez Krajową Administrację Skarbową materiał dowodowy, wskazuje, że podmioty biorące udział w fikcyjnym obrocie olejem naraziły Skarb Państwa na straty w kwocie co najmniej 8 mln zł. Wartość obrotu w ramach karuzeli podatkowej to ponad 36 milionów zł.

W efekcie dokonanych przeszukań zajęto obszerną dokumentację finansowo – księgową podmiotów objętych śledztwem, co pozwoli na dalsze analizy mechanizmów procederu.
Naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie wszczął wobec podmiotu kontrolę celno-skarbową.

Śledztwo nadzorowane jest przez Prokuraturę Regionalną w Lublinie. Sprawę prowadzi Zachodniopomorski Urząd Celno-Skarbowy w Szczecinie.

Małgorzata Brzoza
Rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie