Przejdź do treści

Choszczno – Akt oskarżenia przeciwko podejrzanemu między innymi o stosowanie przemocy domowej – sprawa Prokuratury Rejonowej w Choszcznie.

Akt oskarżenia przeciwko podejrzanemu między innymi o stosowanie przemocy domowej – sprawa Prokuratury Rejonowej w Choszcznie.

Prokurator Rejonowy w Choszcznie skierował do Sądu Rejonowego w Choszcznie akt oskarżenia wobec mężczyzny podejrzanego m. in. o to, że w okresie od stycznia 2018 r. do dnia 31 października 2018 r. w Choszcznie znęcał się psychicznie nad swoją matką w ten sposób, że będąc pod wpływem alkoholu wszczynał awantury domowe, podczas których ubliżał jej wulgarnymi słowami, rzucał przedmiotami stanowiącymi wyposażenie mieszkania oraz groził jej pozbawieniem życia, a ponadto w dniu 31 października 2018 r. podczas awantury groził pokrzywdzonej kobiecie spaleniem mieszkania i pozbawieniem jej życia rzucając butelką i wkładami olejowymi do zniczy, tj. o przestępstwo z art. 207 § 1 kk i inne,

Postępowanie w tej sprawie nadzorowała Prokuratura Rejonowa w Choszcznie. Z dokonanych ustaleń wynika, że podejrzany zamieszkujący wspólnie z matką, znęcał się nad nią psychicznie. Z zeznań pokrzywdzonej kobiety oraz pozostałych zgromadzonych dowodów, w tym zeznań innych przesłuchanych osób wynika, że podejrzany nadużywający alkoholu w okresie kilku miesięcy znęcał się psychicznie nad swoją matką między innymi w ten sposób, że ubliżał jej wulgarnymi słowami, rzucał przedmiotami stanowiącymi wyposażenie mieszkania oraz groził jej pozbawieniem życia.

Nadto w dniu 31 października 2018 r. podejrzany wszczął po raz kolejny awanturę, podczas której zachowywał się agresywnie co było powodem przybycia na miejsce Policji. Podczas przeprowadzanej na miejscu interwencji agresywny mężczyzna znieważył również funkcjonariuszy wykonujących czynności służbowe, a ponadto również groził im pozbawieniem życia. W związku z takim zachowaniem podejrzany usłyszał także zarzuty dotyczące przestępstwa o jakich mowa w art. 224 § 2 kk i art. 226 § 1 kk.

Wobec agresywnego mężczyzny na wniosek prokuratora zostało zastosowane tymczasowe aresztowanie. Ten środek zapobiegawczy był stosowany także w dniu kierowania do Sądu aktu oskarżenia. Podejrzany był w przeszłości karany sądownie w tym między innymi za przestępstwa przeciwko mieniu.

Za czyn zarzucony podejrzanemu m. in. z art. 207 § 1 kk grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.