Przejdź do treści

Zachodniopomorskie –

Otwieramy mieszkania treningowe w Szczecinku, Wałczu i Łobzie

Start w dorosłe życie jest trudny, poprzedzony wieloma pytaniami. Aby zdobywanie samodzielności nie było stresem, a nauką nowych umiejętności i ciekawym poszukiwaniem życiowej drogi dla wychowanków pieczy zastępczej w trzech zachodniopomorskich powiatach uruchamiane są mieszkania treningowe. W poniedziałek, 21 stycznia 2019 r. marszałek Olgierd Geblewicz oficjalnie otworzy cztery takie miejsca – trzy mieszkania w Szczecinku i jedno w Wałczu. Kolejne zostanie oddane 24 stycznia br. w Łobzie.

Uruchomienie mieszkań treningowych dla wychowanków pieczy zastępczej, rodzinnej i instytucjonalnej, możliwe jest dzięki realizacji projektu partnerskiego „Nawigator Samodzielności”. To wspólne przedsięwzięcie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (lider projektu) oraz powiatów: łobeskiego, szczecineckiego i wałeckiego. Zaplanowane działania mają rozszerzyć katalog standardowego wsparcia w procesie usamodzielnienia. Oprócz mieszkań treningowych, prowadzone są szkolenia dla młodzieży, wydany będzie także podręcznik.

W województwie działać będzie pięć mieszkań treningowych, w których młodzież, pod okiem przeszkolonych doradców powiatowych i opiekunów usamodzielnienia, nauczy się podstaw prowadzenia gospodarstwa domowego czy zmierzy się z podejmowaniem decyzji. Dla każdego uczestnika zostanie przygotowany Indywidualny Program Usamodzielnienia. Taki program zawierać będzie specjalistyczną diagnozę, w tym wskazówki dotyczące podjęcia ścieżki edukacji, uzyskania kwalifikacji zawodowych. Bogaty będzie także w praktyczne informacje dotyczące uzyskania np. ubezpieczenia zdrowotnego i ochrony zdrowia.

W Szczecinku funkcjonować będą trzy mieszkania – dwie kawalerki przy ul. T. Kościuszki oraz jedno mieszkanie 2-pokojowe przy ulicy Koszalińskiej. W Wałczu zostanie otwarte mieszkanie 3-pokojowe, w którym samodzielności uczyć się będą trzy osoby. W Łobzie przygotowywane jest mieszkanie 2-pokojowe dla czterech osób.

Planowana długość pobytu w mieszkaniu wynikać będzie z indywidualnych potrzeb wychowanka, określonych w Indywidualnym Programie Usamodzielnienia.

Dzięki realizacji projektu młodzież już w ubiegłym roku mogła uczestniczyć w trzydniowych szkoleniach, kolejne cztery takie spotkania zaplanowane są w tym roku. W ich trakcie młodzi ludzie uczą się asertywności, radzenia sobie ze stresem, skutecznej komunikacji interpersonalnej i racjonalnego gospodarowania budżetem domowym. Poznają także zasady funkcjonowania rynku pracy czy elementy prawa. W tym roku zostaną zorganizowane także dwa wyjazdy edukacyjne połączonych z treningiem ekonomicznym.

W ramach zaplanowanych w projekcie działań opracowywany jest przez Tomasza Polkowskiego z warszawskiej fundacji Dziecko i Rodzina specjalny podręcznik usamodzielniania. Książka będzie dostępna w I kwartale 2019 r., również w wersji elektronicznej.

Po zakończeniu realizacji projektu, a więc w roku 2020, w trzech powiatach pozostanie 11 miejsc w mieszkaniach treningowych.

Zadania zaplanowane w projekcie realizowane są na terenie powiatów partnerskich przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie w Wałczu, Szczecinku i Łobzie.

Obecnie wsparciem objętych jest 48 uczestników.

Realizacja projektu możliwa jest dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 7.6 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym. Całkowita wartość projektu: 3 877 273,30 zł, kwota dofinansowania wynosi 3 392 273,30 zł.