Przejdź do treści

OSTROŻNIE Z FAJERWERKAMI

OSTROŻNIE Z FAJERWERKAMI

Zachodniopomorscy policjanci przypominają o podstawowych zasadach zachowania bezpieczeństwa podczas używania fajerwerków. Należy pamiętać, że ich nieumiejętne posługiwanie się, może spowodować zagrożenie nie tylko dla ich użytkowników, ale także dla osób postronnych. Kupując fajerwerki zwracajmy uwagę na ich termin ważności, uważnie czytając zalecenia producenta dotyczące ich obsługi. Nie kupujmy fajerwerków przeterminowanych bądź wycofanych z obiegu.

Policjanci wspólnie z funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej, przeprowadzają kontrole punktów sprzedaży znajdujących się na terenie zachodniopomorskich miast. Takie działanie mają na celu sprawdzenie czy stoiska oferujące na sprzedaż fajerwerki, spełniają wymogi określone przy obrocie środkami pirotechnicznymi. Mowa tu m.in. o stosownym zezwoleniu, oznaczeniu oraz spełnieniu wymogów przeciwpożarowych.

Przypominamy, że obowiązuje całkowity zakaz sprzedaży materiałów pirotechnicznych dzieciom i młodzieży do lat 18. Każdy środek pirotechniczny musi posiadać oznakowanie, datę ważności, opis produktu oraz zalecenia producenta z instrukcją obsługi w języku polskim. Pamiętajmy, aby nie kupować fajerwerków przeterminowanych bądź wycofanych z obiegu.

Nie dopuszczajmy, aby nasze dzieci kupowały petardy, a tym bardziej nie pozwalajmy na ich samodzielnie użytkowanie. Podczas obsługi wyrobów pirotechnicznych postępujmy zgodnie z zaleceniami producenta. Jeżeli fajerwerk jest na kijku, nie trzymajmy go w ręku podczas odpalania tylko wbijmy go w ziemię lub włóżmy do butelki. Po odpaleniu petardy natychmiast ją odrzućmy, aby nie wybuchła zbyt blisko nas, bądź w naszej dłoni. Jeżeli fajerwerk nie odpalił to nie próbujmy za wszelką cenę ponownie go wykorzystać. Równie ważne jest, aby nie używać fajerwerków będąc pod wpływem alkoholu, a także, aby nie odpalać ich w domu bądź na balkonie.

Nieostrożne obchodzenie się z materiałami pirotechnicznymi jest karane. Grozi za to kara aresztu, grzywny albo nagany. Należy pamiętać, że wszelkiego rodzaju petardy, sztuczne ognie mogą być sprzedawane wyłącznie osobom pełnoletnim. W przeciwnym razie na sprzedawcę może zostać nałożona grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

ZKS KMP