Przejdź do treści

Druga tura wyborów – jedna karta, jeden znak x

Druga tura wyborów odbędzie się w gminach, gdzie żaden z kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta nie otrzymał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów. Głosować będzie można w godzinach 7.00-21.00. Na 24 godziny przed dniem głosowania kończy się kampania wyborcza.Jak głosować w II turze?

W drugiej turze wyborcy otrzymają jedną kartę do głosowania z nazwiskami dwóch kandydatów. Aby oddać ważny głos, należy postawić znak X w kratce przy nazwisku jednego kandydata. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych numerów list i nazw albo dopisków, w tym w kratce lub poza nią, nie wpłynie na ważność oddanego głosu. Głos będzie nieważny, jeżeli wyborca w żadnej z kratek nie postawi znaku „X” lub zagłosuje na więcej niż jedną osobę.Przed przystąpieniem do głosowania trzeba okazać obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania dokument umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości. Wyborca potwierdza otrzymanie karty do głosowania podpisem w przeznaczonej na to rubryce spisu wyborców.

Na karcie powinna się znajdować pieczęć obwodowej komisji wyborczej.Po wypełnieniu karty wyborca musi ją wrzucić do urny wyborczej. Karty nie wolno wynosić z lokalu wyborczego ani odstępować innej osobie.Kto może głosować w II turze?W drugiej turze wyborców obowiązuje ten sam spis wyborców, co w pierwszej. Będzie on zaktualizowany o wyborców, którzy o to wnioskowali przed I turą, a urząd gminy nie zdążył ich zweryfikować.Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy również ponownego głosowania.Kto wygrywa w II turze?

W drugiej turze wyborów zwycięża ten kandydat, który otrzyma większą liczbę ważnie oddanych głosów.Jeżeli obaj kandydaci otrzymają tę samą liczbę głosów, za wybranego uważa się tego kandydata, który w większej liczbie obwodów głosowania otrzymał więcej głosów niż drugi kandydat. Jeżeli i ta liczba jest jednakowa, o wyborze wójta, burmistrza czy prezydenta miasta rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez gminną komisję wyborczą. W losowaniu takim mogą uczestniczyć obaj kandydaci lub pełnomocnicy wyborczy ich komitetów wyborczych.Kto przeprowadza głosowanie?

Tak samo jak w pierwszej turze wybory przeprowadzane będą przez dwie komisje – ds. przeprowadzenia głosowania i ds. ustalenia wyników głosowania.Komisja wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania swoją pracę zaczyna co najmniej na godzinę przed otwarciem lokali wyborczych. To czas na sprawdzenie dokumentów czy przeliczenie kart do głosowania. Z kolei obwodowe komisje wyborcze ds. ustalenia wyników głosowania wyjmą głosy z urny, by następnie je policzyć.Członkowie obwodowych komisji wyborczych za pracę w drugiej turze otrzymują połowę diety, przysługującej im w pierwszej turze. Stawki zaczynają się od 150 zł.

Rekomendowany fotograf GOOGLE Street View - Świnoujście - Daniel SZYSZ