Przejdź do treści

MĘŻOWIE ZAUFANIA I OBSERWATORZY SPOŁECZNI MUSZĄ NOSIĆ IDENTYFIKATOR

Przebywając w lokalu komisji, mężowie zaufania oraz obserwatorzy społeczni zobowiązani są do noszenia w widoczny sposób identyfikatora z imieniem, nazwiskiem, funkcją oraz nazwą odpowiednio komitetu wyborczego, który reprezentują lub stowarzyszenia albo fundacji, która ich wyznaczyła. Identyfikatory nie mogą zawierać elementów kampanii wyborczej.

Identyfikatory zapewnić muszą komitety wyborcze dla mężów zaufania oraz stowarzyszenia lub fundacje dla obserwatorów społecznych.

Rekomendowany fotograf GOOGLE Street View - Świnoujście - Daniel SZYSZ