Przejdź do treści

81 proc. uprawnionych uczniów otrzymało już 300 zł z programu „Dobry start”

Od 1 lipca do 21 września złożono ponad 3 mln wniosków o wypłatę 300 zł świadczenia z rządowego programu „Dobry start”. Pieniądze otrzymało już 81 proc. uprawnionych uczniów (3,8 mln) – podało Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

„Oznacza to, że z budżetu państwa do rodzin trafiło już ok. 1,126 mld zł oraz 4,2 mln zł dla dzieci z pieczy zastępczej” – poinformowało ministerstwo.

Resort przypomina, że w lipcu wnioski o świadczenie można było składać wnioski jedynie przez internet; od sierpnia przyjmowane są one także w formie papierowej w urzędzie.

„Większość wniosków rodzice przesłali wygodniejszą drogą elektroniczną – 1,51 mln. Tradycyjnych wniosków papierowych było 1,5 mln. Oznacza to, że 50,2 proc. złożonych wniosków trafiło do samorządów drogą elektroniczną” – podał resort.

Z danych MRPiPS wynika, że najlepiej z wypłacaniem świadczeń z programu „Dobry start” radzi sobie województwo świętokrzyskie. Tam świadczenie otrzymało 89 proc. uprawnionych. Na drugim miejscu jest woj. wielkopolskie (88 proc.), na trzecim – woj. podkarpackie (85 proc.).

„Dobry Start” to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny; rodziny otrzymują świadczenie bez względu na dochód. Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej. Pieniądze przysługują na dzieci do ukończenia 18. roku życia lub 20. roku życia w razie kontynuowania rozpoczętej przed ukończeniem 18 lat nauki w danej szkole. W przypadku dzieci niepełnosprawnych uczących się w szkole świadczenie przysługuje do ukończenia 24. roku życia.

Świadczenie jest przyznawane na wniosek rodzica, opiekuna lub rodziny zastępczej. Wnioski można składać do 30 listopada.

Koszt programu w tym roku to ok. 1,44 mld zł. Taką samą kwotę rząd wpisał na ten cel w przyszłorocznym budżecie. Do otrzymanie świadczenia uprawnionych jest ok. 4,6 mln dzieci i osób uczących się.

js/

Rekomendowany fotograf GOOGLE Street View - Świnoujście - Daniel SZYSZ