Przejdź do treści

WYJAŚNIENIA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ DOTYCZĄCE CZŁONKOSTWA W OBWODOWYCH KOMISJACH WYBORCZYCH OSÓB SPOKREWNIONYCH Z KANDYDATEM W WYBORACH

WYJAŚNIENIA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ DOTYCZĄCE CZŁONKOSTWA W OBWODOWYCH KOMISJACH WYBORCZYCH OSÓB SPOKREWNIONYCH Z KANDYDATEM W WYBORACH

Państwowa Komisja Wyborcza, w związku ze zgłaszanymi wątpliwościami dotyczącymi członkostwa w obwodowych komisjach wyborczych, po ponownej analzie przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), wyjaśnia, co następuje.

Osoby będące w stosunku do kandydata: małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, małżonkiem zstępnego lub przysposobionego, albo osobą pozostającą z nim w stosunku przysposobienia, o czym mowa w art. 184 § 1 pkt 2a Kodeksu wyborczego, zwane dalej „osobami spokrewnionymi”, mogą być członkami obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie lub obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie na obszarze:

1) innej jednostki samorządu terytorialnego, niż ta, w której kandydują osoby z nimi spokrewnione, albo

2) tej samej jednostki samorządu terytorialnego, pod warunkiem, że obwodowa komisja wyborcza nie jest właściwa dla okręgu wyborczego, w którym kandyduje osoba spokrewniona
– jeżeli spełniają warunki Kodeksu wyborczego.

Punkt 2 nie dotyczy osób spokrewnionych z kandydatem na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, co oznacza, że osoby te nie mogą być członkami komisji obwodowych w danej gminie.

Rekomendowany fotograf GOOGLE Street View - Świnoujście - Daniel SZYSZ