Trwają przygotowania do wprowadzenia Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego.

0
1

Trwają przygotowania do wprowadzenia Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego.

Prawie 40 mln złotych na wymianę starych pieców na Pomorzu Zachodnim

Proste zasady ubiegania się o dofinansowanie, kwota wsparcia do 8 tys. zł przy wymianie starego pieca i do 25 tys. zł przy termomodernizacji oraz brak kryteriów dochodowych to główne założenia
Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego przygotowywanego przez Urząd Marszałkowski.

Marszałek Olgierd Geblewicz przeznaczy na ten cel prawie 40 mln zł z puli środków Regionalnego Programu Operacyjnego. To efekt pozytywnie zakończonych negocjacji z Komisją Europejską.
Urząd Marszałkowski szacuje, że środki zarezerwowane w programie pozwolą na wymianę 1,5 tys. przestarzałych kotłów, co w konsekwencji ograniczy emisję szkodliwych pyłów w PM10 i PM2,5.
– Pozytywnie zakończone negocjacje z Komisją Europejską umożliwiają nam wprowadzenie zmian w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Zielone światło z Brukseli pozwala nam uruchomić Zachodniopomorski Program Antysmogowy. Zależy nam, aby zasady ubiegania się o dofinansowanie były proste dla mieszkańców. Kwota wsparcia udzielana
będzie w formie stawki ryczałtowej w zależności od mocy likwidowanego pieca lub w zależności od wykonania działań termomodernizacyjnych w budynku – mówi Marszałek Województwa
Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Wsparcie ma być dostępne w połowie przyszłego roku. W pierwszej kolejności gminy złożą wniosek o dofinansowanie ze środków RPO, w imieniu swoich mieszkańców. To tzw. projekt parasolowy. Dzięki temu, mieszkańcy będą składać uproszczone wnioski o pomoc finansową już w swoich miejscowościach. Wniosek taki ma zawierać jedynie informację o mocy likwidowanego źródła ciepła oraz lokalizacji inwestycji.

W przypadku termomodernizacji po zakwalifikowaniu do programu gminy – ze środków projektu – zlecą przygotowanie odpowiednich audytów energetycznych.
Mieszkańcy będą mogli ubiegać się o wspracie do 8 tys. zł przy wymianie kotła i do 25 tys. zł w przypadku termomodernizacji z wymianą źródła ciepła w budynku jednorodzinnym.

Dofinansowanie do nowych urządzeń grzewczych będzie wynosiło: 550 zł/kW dla źródła o mocy do 10 kW, 500 zł/kW dla źródła o mocy pomiędzy 10 kW a 15 kW, 450 zł/kW dla źródła o mocy pomiędzy 15 kW a 20 kW, 400 zł/kW dla źródła o mocy powyżej 20 kW.

Należy zaznaczyć, że ryczałt nie będzie uzależniony od dochodów rodziny.

Program umożliwiać będzie również zwiększenie puli dostępnych środków poprzez wniesienie wkładu własnego przez gminy.

Obecnie trwają prace organizacyjne dotyczące uruchomienia programu.

Warto przypomnieć, że zachodniopomorski marszałek już w ubiegłym roku, w odpowiedzi na wygaszane przez rząd programy inwestycji i ochrony powietrza takie jak KAWKA czy PROSUMENT, przygotował
Zachodniopomorski Program Antysmogowy, który był gotowy do wdrożenia przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Wtedy jednak Rada Nadzorcza WFOŚiGW nie przyznała dotacji na ten cel, co de facto oznaczało opóźnienie walki ze smogiem na Pomorzu Zachodnim.

Biuro Prasowe
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Rekomendowany fotograf GOOGLE Street View - Świnoujście - Daniel SZYSZ