Przejdź do treści

UODO WYDAŁ PORADNIK O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH W KAMPANII WYBORCZEJ

Najnowszy poradnik przygotowany przez Urząd Ochrony Danych Osobowych dostarcza cennych informacji, w jaki sposób komitety wyborcze i inne podmioty zaangażowane w kampanię wyborczą powinny przestrzegać regulacji dotyczących ochrony danych osobowych.

Z poradnika można się dowiedzieć m.in., kto jest administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby wyborów, jakich obowiązków musi on dopełnić, a także jak prowadzić kompanię wyborczą z poszanowaniem zasad ochrony danych osobowych.

Poradnik „Ochrona danych osobowych w kampanii wyborczej” wskazuje, jakie akty prawne regulują przebieg wyborów. W sposób szczególny akcentuje kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych wyborców. Powód? Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby wyborów wymaga przestrzegania zasad zawartych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO).

Z przygotowanego przez UODO poradnika czytelnik dowie się między innymi, jakie są podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych, a także jak rozumieć pojęcia i definicje zawarte w tym akcie prawnym. Poradnik podkreśla ważną rolę administratora, czyli podmiotu decydującego o celach i sposobach przetwarzania danych. Wskazuje również, że na poszczególnych etapach kampanii wyborczej dane przetwarzają różni administratorzy.

W poradniku „Ochrona danych osobowych w kampanii wyborczej” została też omówiona realizacja obowiązku informacyjnego przez administratorów. Sporo uwagi poświęcono też prowadzeniu dokumentacji przetwarzania danych, zgłaszaniu naruszeń ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu, zawiadamianiu osób o naruszeniu ochrony ich danych czy wyznaczaniu inspektora ochrony danych (IOD).

W poradniku znalazła się też odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące praktycznych problemów związanych z przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby wyborów.

Poradnik został przygotowany z myślą o wszystkich podmiotach zaangażowanych w proces wyborczy. Jest zatem adresowany do kandydatów i ich komitetów, instytucji odpowiedzialnych za organizację i przeprowadzenie wyborów oraz wyborców, których dane w tym procesie wyborczym są przetwarzane. Wyborcy w publikacji UODO znajdą podpowiedzi, jak skorzystać z praw, jakie daje im RODO.

Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem „Ochrona danych osobowych w kampanii wyborczej” na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Rekomendowany fotograf GOOGLE Street View - Świnoujście - Daniel SZYSZ