Przejdź do treści

ZNAMY LICZBĘ ZAWIADOMIEŃ O UTWORZENIU KOMITETU WYBORCZEGO

9143 – tyle ostatecznie zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego wpłynęło do PKW i komisarzy wyborczych w całej Polsce. PKW zajęła się wszystkimi skierowanymi do niej zgłoszeniami. Bardzo sprawnie przebiega też rejestracja komitetów wyborczych przez komisarzy – ci zarejestrowali już prawie 9 tys. komitetów wyborczych.

Przypomnijmy, PKW rejestruje komitety wyborcze partii politycznych, koalicyjne komitety wyborcze partii politycznych, a także – o ile działają na obszarze większym niż jedno województwo – komitety wyborcze organizacji i komitety wyborcze wyborców.

Pozostałe komitety wyborcze, w tym te działające maksymalnie na obszarze jednego województwa, rejestrują właściwi terytorialnie komisarze wyborczy.

Ogólna liczba komitetów wyborczych zarejestrowanych przez PKW i komisarzy wyborczych wynosi w sumie 8744 [w chwili publikacji]

PKW