Przejdź do treści

Do 5 października można zgłaszać uczniów do stypendium obiadowego

Po raz kolejny rusza akcja „Dzwonek na obiad”, której celem jest dofinansowanie ciepłych posiłków dla uczniów. Zgłoszenia trwają do 5 października; decyduje kolejność wpływu wniosków.

Organizatorem programu jest Fundacja „Być Bardziej”. Stypendium obiadowe może otrzymać każdy uczeń szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły średniej dowolnego typu w Polsce, jeżeli miesięczny średni łączny dochód netto na jednego członka jego gospodarstwa domowego nie przekracza 1000 zł.

„Do tej pory stypendium przyznawaliśmy, gdy dochód netto w rodzinie nie przekraczał 800 zł. W tym roku po raz pierwszy obniżyliśmy to kryterium do 1000 zł. To ze względu na czynniki ekonomiczne, m.in. wyższą płacę minimalną” – wyjaśnia ks. Andrzej Sikorski, prezes fundacji.

Aby zgłosić udział dziecka, należy się zarejestrować, a potem zalogować na stronie dzwoneknaobiad.pl, wypełnić wniosek on-line i zgromadzić potrzebne dokumenty, potwierdzające dane z wniosku.

„Do stypendium obiadowego zgłosić może każdy – dyrektor, wychowawca, ksiądz czy sąsiad, ale musi przy tym współpracować z rodzicami lub prawnymi opiekunami” – wskazuje ks. Sikorski. „Na ogół pedagog lub psycholog szkolny pomagają przejść przez internetowe procedury, bo wiele rodzin jest wykluczonych cyfrowo” – dodaje.

Nabór do programu trwa do 5 października 2018 r. O przyznaniu stypendium decyduje kolejność zgłoszeń.

W zeszłym roku w ramach akcji z pomocy fundacji skorzystało około 300 dzieci.

Akcję mogą wesprzeć indywidualni darczyńcy, kupując nawet pojedynczy obiad za pośrednictwem strony dzwoneknaobiad.pl. W finansowanie włączają się też szkoły, przeprowadzając zbiórkę pod hasłem „Grosz do grosza”; dochód przeznaczy jest na wykupienie kolejnych obiadów dla uczniów z całej Polski.

Program wspierają Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Zdrowia.

Więcej informacji na temat inicjatywy „Dzwonek na obiad” znajduje się na stronie internetowej programu www.dzwoneknaobiad.pl.

aba/