Przejdź do treści

OSTATNIE CHWILE NA ZAWIADOMIENIE O UTWORZENIU KOMITETU WYBORCZEGO

8383 – tyle w sumie komitetów wyborczych zostało zarejestrowanych w poniedziałek [dane w chwili publikacji]. Ostatnie chwile dzielą nas do zakończenia przyjmowania przez PKW i komisarzy wyborczych zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego.

PKW zarejestrowała dotąd w sumie 18 komitetów wyborczych. 12 spośród nich to komitety wyborcze partii politycznych. Pozostałe 6 komitetów to po dwa koalicyjne komitety wyborcze partii politycznych, komitety wyborcze organizacji i komitety wyborcze wyborców.

Przypomnijmy, PKW rejestruje komitety wyborcze partii politycznych, koalicyjne komitety wyborcze partii politycznych, a także – o ile działają na obszarze większym niż jedno województwo – komitety wyborcze organizacji i komitety wyborcze wyborców.

Pozostałe komitety wyborcze, w tym te działające maksymalnie na obszarze jednego województwa, rejestrują właściwi terytorialnie komisarze wyborczy.

Ogólna liczba komitetów wyborczych zarejestrowanych przez PKW i komisarzy wyborczych wynosi 8383 [w chwili publikacji].

PKW