Przejdź do treści

MEN: ok. 1,2 mln uczniów korzysta z zorganizowanych form wypoczynku

Na zorganizowane wakacje zarówno w kraju, jak i za granicę wyjedzie lub już wyjechało w sumie prawie 1,2 mln uczniów; w kraju obecnie najwięcej dzieci odpoczywa w Warszawie, Gdańsku, Krakowie czy Zakopanem, za granicą – w Bułgarii – podaje MEN podsumowując połowę wakacji.

Na zorganizowanych wakacjach za granicą – jak wynika z bazy MEN – dzieci i młodzież wypoczywają w sumie w 44 krajach. Najwięcej uczniów wyjechało lub wyjedzie do: Bułgarii – 15 188 dzieci, Włoch – 9449, Hiszpanii – 9219, Grecji – 7576, Wielkiej Brytanii – 3806.

W kraju najwięcej zgłoszeń wprowadzonych do bazy wypoczynku dotyczyło województw: mazowieckiego – 4634 (228 150 dzieci), pomorskiego – 3379 zgłoszeń (162 951 dzieci), śląskiego – 3187 zgłoszeń (139 070 dzieci) oraz małopolskiego – 2156 zgłoszeń (91 846 dzieci). Jak wynika ze zgłoszeń organizatorów, podczas wakacyjnych wyjazdów najwięcej dzieci przebywa w Warszawie – 32637, Gdańsku – 21952, Krakowie – 16547, Zakopanem – 13012, Wrocławiu – 12795, Jarosławcu – 10142, Łebie – 9677, Jastrzębiej Górze – 9535.

MEN informuje jednocześnie, że kuratorzy oświaty skontrolowali dotąd prawie 2 tys. zorganizowanych miejsc wypoczynku.

„Z dotychczasowych kontroli wynika, że w większości przypadków organizatorzy przywiązują dużą wagę do zapewnienia uczestnikom bezpieczeństwa. Podczas pobytu na wakacjach dzieci i młodzież korzystają z zajęć specjalistycznych, rekreacyjno-sportowych, poznają lokalną historię oraz tradycję regionu, w którym wypoczywają. W tym roku, w którym świętujemy rocznicę odzyskania prze Polskę niepodległości, organizatorzy dodatkowo dbają również o to, aby młodzi ludzie mieli okazję poznać naszą historię i uczcić to wydarzenie” – wskazuje MEN. Najczęściej pojawiające się uchybienia miały charakter formalny, np. braki w kartach kwalifikacyjnych uczestników wypoczynku, brak wpisów w dziennikach zajęć, nieaktualne opinie straży pożarnej.

Dodatkowo w wyniku kontroli zlokalizowano w całym kraju 4 wypoczynki, tzw. na dziko, czyli organizatorzy nie zgłosili wyjazdu do bazy wypoczynku i wyjazd dzieci był poza kontrolą służb. Ze względu na złe warunki atmosferyczne ewakuowano dotąd 12 obozów na terenie kraju, a organizatorzy wypoczynku zgłosili do kuratoriów oświaty w sumie 8 wypadków, m.in. złamania kończyn, skręcenie kostki, potrącenie przez konia.

Ministerstwo Edukacji Narodowej będzie dysponowało całościowymi danymi dotyczącymi liczby uczniów przebywających na zorganizowanym wypoczynku po zakończeniu wakacji i rejestracji wszystkich wyjazdów.

Jak przypomina MEN, zgłoszenie wypoczynku powinno zostać zarejestrowane w bazie i przesłane kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania organizatora. Organizator ma obowiązek zgłosić wyjazd najpóźniej na 21 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku, najpóźniej na 14 dni przed terminem rozpoczęcia półkolonii lub wypoczynku za granicą, najpóźniej na 7 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku.

js/