Przejdź do treści

Niewielu ojców decyduje się na urlop rodzicielski

471,2 tys. osób skorzystało w pierwszym półroczu tego roku z urlopów dla rodziców – rodzicielskiego, macierzyńskiego i ojcowskiego – podało Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Z urlopów rodzicielskich skorzystało 277,2 tys. osób (w tym 2,5 tys. mężczyzn), na urlop ojcowski zdecydowało się ponad 82 tys. mężczyzn.

Porównując dane rok do roku, liczba ojców decydujących się na urlop rodzicielski pozostaje na podobnym poziomie – w 2017 r. od stycznia do kwietnia z urlopu tego skorzystało tylko 2 tys. ojców, a z urlopów ojcowskich ponad 50 tys. mężczyzn.

Po narodzinach dziecka rodzice mogą skorzystać z dwóch rodzajów płatnego urlopu. Są to: urlop macierzyński (20 tygodni) i urlop rodzicielski (32 tygodnie). To razem 52 tygodnie. Pierwsze 14 tygodni urlopu macierzyńskiego przeznaczone jest wyłącznie dla matki. Resztą urlopu rodzice mogą dzielić się między sobą.

Z urlopu rodzicielskiego można skorzystać bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, jednorazowo lub w maksymalnie 4 częściach. Rodzice mają czas na jego wykorzystanie aż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko skończy 6 lat. Pracodawca nie może odmówić rodzicowi urlopu, ani zwolnić go w jego trakcie.

Dodatkowo tylko mężczyznom przysługują 2 tygodnie pełnopłatnego urlopu ojcowskiego. Dwutygodniowy urlop ojcowski przysługuje ojcom dzieci niezależnie od urlopu rodzicielskiego. Mogą wykorzystać go w ciągu 2 lat od narodzin dziecka. Urlop ojcowski można podzielić na dwie części i skorzystać z niego w dowolnie wybranym przez siebie momencie, uwzględniając wiek dziecka.

js/