Przejdź do treści

ODDAJ KREW Z OKAZJI ŚWIĘTA POLICJI

Zarząd Klubu HDK PCK przy Oddziale Prewencji Policji w Szczecinie zaprasza policjantów oraz pracowników Policji do udziału w otwartej akcji oddawania krwi z okazji Święta Policji, która odbędzie się w okresie od 23 do 27 lipca 2018 r. w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie przy ul. Wojska Polskiego 80/82.
Akcję honorowym patronatem objął Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie

Serdecznie zapraszamy!

nadkom. Ryszard Kurzyński