Przejdź do treści

MNIEJ PRZESTĘPSTW, REKORDOWE POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA I WYSOKIE ZAUFANIE DO POLICJI – NAJLEPSZY PREZENT W ZWIĄZKU ZE ZBLIŻAJĄCYM SIĘ ŚWIĘTEM POLICJI

Już za kilka dni będziemy uroczyście świętować 99. rocznicę powołania Policji. Warto przy tej okazji przypomnieć, że odnotowujemy właśnie największe w historii, rekordowe poczucie bezpieczeństwa – aż 93% Polaków uważa, że czuje się bezpiecznie w miejscu swojego zamieszkania. Niewątpliwie przekłada się na to również skuteczniejsza działalność Policji. Równolegle należy wskazać na najwyższy od kilkunastu lat wskaźnik zaufania do Policji – 72% Polaków dobrze ocenia Policję, która spośród badanych instytucji jest w czołówce, tuż za samorządami lokalnymi.
Należy przypomnieć, że Policja to największa organizacja jak i formacja mundurowa w Polsce – liczy blisko 130 tys. funkcjonariuszy i pracowników. Od dwóch lat regularnie zwiększany jest jej stan etatowy i obecnie wynosi on o 1000 etatów więcej, aniżeli jeszcze 2 lata temu.

Dzięki profesjonalnej pracy Policji od dwóch lat w Polsce systematycznie spada przestępczość w tym ta, która dotyka zwykłych obywateli (np. drobne kradzieże, rozboje). Na koniec 2017 roku stwierdzono 490 711 przestępstw kryminalnych, gdy w 2015 roku było to 553 767. Sprawne kierowanie formacją sprawia, że funkcjonariusze pracują skuteczniej, przez co rośnie wykrywalność sprawców przestępstw (w 2017 roku wykryto 72,6% wszystkich przestępstw, a w 2015 było to 65,8%). Policjanci zabezpieczyli też mienie przestępców o najwyższej w historii wartości (tylko w I półroczu 2018 roku zabezpieczono mienie o wartości 460 974 279 zł, podczas gdy w całym 2015 roku zabezpieczono 406 627 762 zł). Tylko w I półroczu 2018 r. Policja odzyskała mienie o wartości 233 821 092 zł, zaś w całym 2015 roku było to 271 244 154 zł.

Policjanci wzorowo przeprowadzili zabezpieczenie Światowych Dni Młodzieży. Nad bezpieczeństwem wszystkich uczestników czuwało ok. 17 tys. policjantów, co wymagało sprawnej koordynacji poszczególnych działań. Profesjonalizm służb wielokrotnie podkreślany był przez naszych zagranicznych partnerów i niezależnych ekspertów. Podobne opinie dotyczyły zabezpieczenia Szczytu NATO i wizyty Donalda Trumpa, czy mistrzostw Europy w piłce nożnej do lat 21 – UEFA EURO U21.

Sprawne zarządzanie formacją pozwoliło na rozwiązanie spraw, które były szeroko opisywane w mediach. Funkcjonariusze zatrzymali Pawła R., byłego studenta chemii, który w maju 2016 roku, we Wrocławiu, w autobusie komunikacji miejskiej zostawił ładunek wybuchowy. Mężczyzna, mimo że zacierał ślady, został zatrzymany. Sukcesem zakończyły się również poszukiwania Kajetana P., podejrzanego o brutalne zabójstwo 30-letniej mieszkanki Warszawy. Dzięki zaangażowaniu policjantów CBŚP i KWP w Krakowie została rozwiązana sprawa uprowadzenia dziecka dla okupu i jak się okazało innych osób zaginionych kilka lat wcześniej. Do rozwiązania tej sprawy Komendant Główny Policji powołał specjalną grupę pod kierownictwem CBŚP. Zebrała ona materiał dowodowy świadczący o tym, że ci sami sprawy dokonali zabójstwa byłego Premiera Piotra Jaroszewicza. Niewątpliwym sukcesem było również zatrzymanie przez funkcjonariuszy „króla metody na wnuczka” tzw. Hossa. Szerokim echem odbiła się sprawa przestępcy Dariusza N., ps. Daro, który uciekając przed wymiarem sprawiedliwości podróżował po Europie. Chcąc uniknąć zatrzymania zmienił wygląd, odchudził się i poddał operacji plastycznej. W chwili zatrzymania miał przy sobie umowę z jedną z klinik w Czechach. To tylko niektóre z dużych spraw rozwiązane w ostatnim czasie przez policjantów.

Policja, w tym CBŚP, skutecznie walczy z przestępczością zajmującą się handlem narkotykami i dopalaczami. Ostatnio we Wrocławiu zatrzymano podejrzanych, którzy mogli wprowadzić na rynek 480 tysięcy sztuk dopalaczy. Ich wartość to ponad 14 mln zł.

Policjanci rozbijając międzynarodową grupę przestępczą przejęli również rekordową w historii ilość narkotyków – 3 tony o czarnorynkowej wartości ok. 100 mln złotych. Możliwe było to przy bardzo dobrej współpracy międzynarodowej ze służbami amerykańskimi i pakistańskimi.

Warto przy tym wspomnieć bardzo wysoką ocenę polskiej Policji przez organizacje międzynarodowe, co spotkało się między innymi z ogromnym wyróżnieniem poprzez wyznaczenie polskiej Policji po raz pierwszy na organizatora 47. Konferencji Regionalnej INTERPOLU w 2019 roku, podczas której to właśnie Polska będzie odgrywała rolę gospodarza.

Wiele dotychczas niewyjaśnionych spraw rozwikłało policyjne Archiwum X, które jest systematycznie wzmacniane. Po 19 latach ustalono i zatrzymano między innymi sprawcę zabójstwa 17-letniej Iwony Cygan, zatrzymano też podejrzanego o zabójstwo studentki w Krakowie w sprawie tzw. skóry czy zabójcę i gwałciciela we Wrocławiu. Policjanci z wrocławskiego „Archiwum X” zebrali materiał dowodowy wykluczający Tomasza Komendę z udziału w gwałcie i zabójstwie młodej dziewczyny.

Pod koniec 2016 roku w KGP zostało powołane biuro do walki z cyberprzestępczością. Głównymi zadaniami biura jest rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie cyberprzestępczości oraz ujawnianie i ściganie sprawców. Jego utworzenie porównywane jest do przełomowego momentu w Policji, kiedy powstawało CBŚ. Wśród głośnych spraw, którymi zajmowali się policjanci biura, wymienić należy operację pod kryptonimem „Latina”, wymierzoną w pornografię dziecięcą w Internecie, w wyniku której zatrzymano 14 osób i zabezpieczono m.in. kilkadziesiąt komputerów oraz ponad 2 tys. płyt CD i DVD.

W dobie zagrożeń terrorystycznych ważna jest również reorganizacja pionu antyterrorystycznego polskiej Policji, która jest bardzo wysoko oceniana przez ekspertów, a oczekiwana już od lat.

Policja na bieżąco modernizuje sprzęt i infrastrukturę. Decyzją komendanta głównego, po raz pierwszy w historii, Policja kupiła nowe śmigłowce. Wcześniej formacja otrzymywała używane maszyny np. od wojska. Do funkcjonariuszy systematycznie trafiają kamery, które rejestrują interwencje, wprowadzany jest monitoring w komisariatach.

Sprawnie realizowany jest Program Modernizacji Służb Mundurowych. W 2017 roku, w ramach programu modernizacji, Policja przeznaczyła 223 mln zł na 70 inwestycji związanych z budową nowych obiektów oraz 112 projektów modernizacyjnych. Funkcjonariusze kupili również nowy sprzęt. Dzięki temu do dyspozycji mają między innymi tysiąc nowych pojazdów, 8 bezzałogowych statków powietrznych oraz nowoczesne wyposażenie osobiste. Koszt zakupów to ponad 231 mln zł.

Nie bez znaczenia na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mają również nowe aplikacje uruchomione przez polską Policję, w tym Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, dzięki której każdy może mieć wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa poprzez wskazania występujących problemów.

To przegląd tylko niektórych wymiarów działań Policji, gdzie widać wiele pozytywnych trendów. Jest to jednak nie tylko powód do dumy, ale przede wszystkim przyczynek do dalszej wytężonej, ciężkiej pracy. Dla blisko 130 tys. policjantów i pracowników Policji to zarówno powód do zadowolenia ze swojej służby i pracy, jak i najlepszy prezent w związku ze zbliżającym się świętem Policji.

(KGP)