Przejdź do treści

Choszczno -Ruszają prace na odcinkach dróg wojewódzkich

Ruszają prace na odcinkach dróg wojewódzkich w Choszcznie

Startuje przebudowa ulicy Jagiełły i ulicy Dąbrowszczaków w Choszcznie. To odcinki tras w ramach dróg wojewódzkich. Odpowiednio 160 i 175. W środę, 11 lipca 2018 roku w miejscu inwestycji nastąpi uroczyste przekazanie placu budowy. Udział w uroczystości wezmą m.in.: wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj, dyrektor ZZDW w Koszalinie Michał Żuber, burmistrz Robert Adamczyk oraz przedstawiciele wykonawcy robót.

Inwestycja obejmuje przebudowę ponad 2 kilometrów drogowej infrastruktury. Wykonawcą prac, której w środę przekazany zostanie plac budowy, będzie konsorcjum firm PRD Nowogard S.A oraz MAZUR Goleniów. Ulica Jagiełły leży w ciągu DW 160, a Dąbrowszczaków DW 175. Przedsięwzięcie uwzględnia także remont fragmentów ulic: Stargardzkiej i Wolności.

Zakres robót obejmuje modernizację nawierzchni bitumicznej, budowę chodników, ciągu pieszo-rowerowego, ścieżek rowerowych oraz budowę zatok postojowych i autobusowych oraz elementów spowalniających ruch (wysepki i azyle dla pieszych) a także przebudowę istniejących zjazdów. W zakresie planowanych robót znajduję się również renowacja, budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej oraz przebudowa oświetlenia ulicznego, nasadzenie krzewów i wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji to wrzesień 2019 roku. Szacowana wartość kontraktu wyniesie blisko 26 mln zł. Dofinansowanie ze środków RPO WZ 2014-2020 oscyluje na poziomie około 22 mln zł. Wkład własny Urzędu Marszałkowskiego to 4,5 mln zł, natomiast Gminy Choszczno prawie 800 tyś zł.