Przejdź do treści

Rekordowo niska stopa bezrobocia. Dwucyfrowe tylko w jednym województwie

„Czerwiec to kolejny miesiąc spadku bezrobocia. W urzędach pracy zarejestrowanych było 182,6 tys. osób mniej niż przed rokiem. Liczba osób bezrobotnych spadła poniżej miliona do 969 tys.” – powiedziała Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

W czerwcu liczba osób bezrobotnych zmniejszyła się o 33,1 tys. w porównaniu z majem br. Bezrobocie spadło we wszystkich województwach. Największy spadek odnotowano w woj. warmińsko – mazurskim (4,8 proc.), zachodniopomorskim (4,7 proc.) oraz lubuskim (4,4 proc.).

„Walkę z bezrobociem toczymy wielotorowo. Przygotowaliśmy nową ustawę o rynku pracy. Pracujemy by sytuacja polskich rodzin poprawiała się także w obszarze rynku pracy” – powiedziała Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Firmy chętnie zatrudniają nowych pracowników. W czerwcu pracodawcy zgłosili do urzędów 137,4 tys. ofert miejsc pracy i aktywizacji zawodowej.

W których regionach zgłoszono najwięcej miejsc pracy?

Na Mazowszu (18,08 tys.), na Śląsku (16,9 tys.) oraz na Dolnym Śląsku (16,1 tys.). Stopa bezrobocia rejestrowanego w czerwcu wyniosła 5,9 proc. i w porównaniu do maja zmniejszyła się o 0,2 pkt. proc.

Spadek odnotowano we wszystkich województwach. Najsilniejszy w warmińsko-mazurskim (o 0,5 pkt. proc.) oraz zachodniopomorskim (o 0,4 pkt. proc.).

Stopa bezrobocia w czerwcu br. była o 1,1 punktu procentowego niższa niż rok temu. „Począwszy od 1991 r. nigdy wskaźnik bezrobocia w czerwcu nie był tak niski, natomiast identyczny poziom stopy bezrobocia po raz ostatni odnotowano w listopadzie 1990 r. Optymistyczne informacje mamy z województwa warmińsko – mazurskiego, w którym stopa bezrobocia jest najwyższa. Spadek bezrobocia jest tu największy” – dodała minister Rafalska.

Tylko województwo warmińsko – mazurskie ma stopę bezrobocia dwucyfrową, w pozostałych województwach wartość ta nie przekracza 9%. W czterech województwa nie przekracza ona wartości 5%: w wielkopolskim (3,3 proc.), śląskim (4,6%), małopolskim (4,8%) oraz pomorskim (4.9%).

Źródło: MRPiPS

mp/