Przejdź do treści

Kiedy taka inicjatywa w Choszcznie ??

Dopłacą do leków

Już niedługo polkowiczanie będą mogli skorzystać z dofinansowania do zakupu leków. Projekt uchwały w tej sprawie został jednogłośnie przegłosowany podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej.

„Ten program to wyjście naprzeciw oczekiwaniom tych mieszkańców naszej gminy, którzy mają największe problemy za zakupem lekarstw” – komentuje Stanisława Bocian, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Polkowicach. „Aby uzyskać wsparcie zostanie przeprowadzona procedura weryfikacyjna z wywiadem środowiskowym włącznie. Będą też żądane dokumenty o dochodach oraz chorobie. Wszystko po to, by pieniądze trafiły do osób, które rzeczywiście ich potrzebują” – wyjaśnia.

Program będzie obowiązywał w latach 2018-2022. Wsparcie będzie udzielane tylko wówczas, gdy wykupione leki będą związane z chorobą, na którą cierpi pacjent. Program będzie realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Tam będą przyjmowane i weryfikowane wnioski. Na ich podstawie zostanie podjęta decyzja o przyznaniu pomocy.

Osoby, którym zostanie udzielone wsparcie, otrzymają je w formie zasiłku celowego. Program będzie finansowany ze środków gminy Polkowice.

Jak zaznacza polkowicki samorząd, aby jak najwięcej osób mogło skorzystać z programu, podniesione zostało kryterium dochodowe. Z dofinansowania w ramach programu mogą skorzystać osoby o dochodzie do 1902 złotych. To maksymalnie o 300 proc. więcej niż kwota określona w ustawie o pomocy społecznej. Dotyczy to zarówno osób samotnych, małżeństw oraz rodzin z dziećmi.

Uchwała ma wejść w życie w ciągu miesiąca od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Źródło: UG Polkowice

aba/