Przejdź do treści

Potrzebujesz zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach – otrzymaj je elektronicznie

Potrzebujesz zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach – otrzymaj je elektronicznie

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii we współpracy z Ministerstwem Finansów uruchomiło internetową usługę umożliwiającą złożenie wniosku oraz uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach bądź stwierdzającego stan zaległości za pośrednictwem portalu biznes.gov.pl.

Zaświadczenie z urzędu skarbowego można uzyskać drogą elektroniczną – bez konieczności wizyty w urzędzie i odbierania dokumentu w wersji papierowej.

Dzięki nowej usłudze przedsiębiorca może złożyć wniosek na tzw. piśmie ogólnym, korzystając z serwisu biznes.gov.pl. Wniosek zostanie przesłany na skrzynkę podawczą urzędu skarbowego na platformie ePUAP.

Urząd skarbowy wyda zaświadczenie w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Opis usługi dotyczącej zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach bądź stwierdzających stan zaległości znajduje się w serwisie biznes.gov.pl

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające zaległość podatkową potwierdza aktualną sytuację podatkową. Dokumentu tego wymagają np. banki, np. ubiegając się o kredyt, sklepy przy zakupach na raty, a także urzędy. Dokument ten potrzebny jest również przy udziale w przetargach publicznych.

Urząd skarbowy wydaje zaświadczenie w następujących przypadkach:

gdy urzędowe potwierdzenie sytuacji podatkowej wynika z przepisów;
jeśli osobie zależy na poświadczeniu swojej sytuacji podatkowej.

Małgorzata Brzoza
Rzecznik prasowy
Izby Administracji Skarbowej
w Szczecinie

%d bloggers like this: