Przejdź do treści

Wyjeżdżasz na wakacje – przeczytaj wcześniej informator turystyczny Służby Celno-Skarbowej

Warto zapoznać się z zasadami co można przywieźć z zagranicy i jakie są ograniczenia.
Służba Celno-Skarbowa pokazuje jak nie stać się ofiarą przemytników narkotyków oraz odpowiada na pytania jakie są regulacje dotyczące przewożenia roślin, zwierząt, żywności, produktów leczniczych, dóbr kultury, broni i amunicji.

Wakacje w trakcie, a my zastanawiamy się jak będzie wyglądał nasz urlop za granicą. Warto jednak zapoznać się z zasadami co można przywieźć z zagranicy i jakie są ograniczenia. Wiedza ta pozwoli nam na bezpieczne i udane wakacje.
Krajowa Informacja Skarbowa przygotowała Informator turystyczny, który daje nam podstawową wiedzę na temat różnych ograniczeń w przywozie i wywozie towarów z krajów trzecich. Służba Celno-Skarbowa pokazuje jak nie stać się ofiarą przemytników narkotyków oraz odpowiada na pytania jakie są regulacje dotyczące przewożenia roślin, zwierząt, żywności, produktów leczniczych, dóbr kultury, broni i amunicji.
Z informatora dowiesz się również:
jakie towary, o jakiej wartości są zwolnione z należności celnych przywozowych w transporcie lądowym, lotniczym i morskim,
jakiej wartości środki płatnicze, złoto lub platynę dewizową należy zgłaszać Krajowej Administracji Skarbowej i Straży Granicznej,
jakie są ograniczenia w przywozie i wywozie towarów z krajów trzecich, i jakie dodatkowe wymagania należy spełnić,
jak podróżować z domowym zwierzakiem.
Jak nie stać się ofiarą przemytników narkotyków?
W ostatnich latach zatrzymano wielu Polaków tzw. narkokurierów. Jest to efekt działalności gangów, których ofiarami stają się coraz częściej polscy turyści. Przemytnicy znajdują swoje ofiary w restauracjach oraz hotelach. Nawiązują znajomość, a potem proszą o przewiezienie przez granicę paczki albo podrzucają narkotyki do bagażu. W ten sposób, ofiarami gangów narkotykowych staje się rocznie co najmniej pół tysiąca Polaków.

Zagrożenia karne za przemyt narkotyków
Zgodnie z art. 55 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, kto wbrew przepisom ustawy dokonuje przywozu, wywozu, wewnątrzwspólnotowego nabycia, wewnątrzwspólnotowej dostawy lub przewozi przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub terytorium innego państwa środki odurzające, substancje psychotropowe lub słomę makową, podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności do lat 5.
Dobra kultury
Czasami nasza pamiątka z wakacji ma być dziełem sztuki lub antykiem. Pamiętajmy, że na przywóz dzieł sztuki do Polski nie są wymagane dodatkowe dokumenty. Należy jednak pamiętać, że jeżeli przywóz dokonywany jest z państw nienależących do Unii Europejskiej, to należy przywożony obiekt zgłosić w urzędzie celnym, w celu objęcia go procedurą dopuszczenia do obrotu lub inną procedurą celną.
W przywozie na dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonerskie (w rozumieniu przepisów celnych) obowiązują poniższe stawki:
celna – 0%,
podatku VAT – 8% od zadeklarowanej wartości celnej towaru.
Gatunki zagrożone wyginięciem (CITES)

Prawie każdy człowiek wyjeżdżając w różne zakątki kraju lub świata, przywozi dla siebie bądź dla bliskich pamiątki.
Nie każdy jednak wie, że kupując pamiątki oferowane w różnych zakątkach świata, może przyczynić się do wyginięcia rzadkich i chronionych gatunków zwierząt i roślin, z których kupowane pamiątki są wykonane. Pełna lista gatunków zwierząt i roślin objętych ochroną znajduje się w zał. do Rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r.
z późn. zm.
Przywóz z krajów trzecich na teren Unii Europejskiej jak i wywóz z Unii Europejskiej okazów roślin i zwierząt będących lub pochodzących z gatunków zagrożonych wyginięciem (wymienionych w postanowieniach Konwencji Waszyngtońskiej – CITES), możliwy jest na podstawie wydanych wcześniej odpowiednich zezwoleń i świadectw CITES.

Nie należy nabywać i przewozić przez granicę m. in.:
kawioru;
skór lub wyrobów ze skór dzikich kotów, niedźwiedzi, wilków,;
wypchanych ptaków drapieżnych;
wyrobów wykonanych ze skór węży, krokodyli lub waranów;
naturalnych medykamentów i produktów leczniczych (maści, balsamów, itp.) zawierających pochodne z niedźwiedzi, pijawek lekarskich i innych zwierząt;
koralowców, muszli, wszelkich pamiątek turystycznych, takich jak np. nalewki na kobrach lub innych wężach.
Akcja Przed wakacjami – co warto wiedzieć
Trwa Akcja „Przed wakacjami – co warto wiedzieć?” z udziałem ponad 50 instytucji, które wspólnie informują m.in. o użytecznych aplikacjach, rodzajach ubezpieczeń, bezpieczeństwie, prawach i obowiązkach kupujących. Już po raz ósmy radzimy, o czym pamiętać, wybierając się na urlop.

Przydatne informacje można znaleźć na stronach partnerów akcji w tym Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie.

Małgorzata Brzoza
Rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie