Przejdź do treści

Paszportowe soboty w ZUW

W sobotę 16 czerwca można będzie złożyć wniosek o paszport lub odebrać gotowy dokument w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie.

Stanowiska paszportowe, kasa i fotograf w ZUW czynne będą od godz. 8.00 do 15.00.

Wniosek osobiście

Osoba pełnoletnia wniosek o paszport składa osobiście. W przypadku dzieci taki wniosek składają rodzice.
Do prawidłowo wypełnionego wniosku potrzebne są: kolorowa fotografia o wymiarach 3,5×4,5 cm, wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy, spełniająca kryteria ustalone dla tzw. paszportów biometrycznych oraz oryginał dowodu wniesionej opłaty paszportowej.
Opłatę można uiścić w kasie urzędu, na poczcie lub przelewem bankowym (obok informacji paszportowej znajduje się stanowisko do wykonywania elektronicznych przelewów bankowych).
Przy składaniu wniosku należy przedstawić ważny dokument tożsamości – paszport lub dowód osobisty.

Opłaty za paszport
Podstawowa opłata za paszport dla osób w wieku 13-70 lat wynosi 140 złotych.

50-procentowa ulga przysługuje m.in. emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym, uczniom i studentom.
Całkowicie zwolnione z opłaty są m.ni. osoby, które ukończyły 70 lat.
Osobne stawki przewidziane są dla dzieci do 13 roku życia – 50-procentowa ulga przysługuje na podstawie legitymacji szkolnej. Warto o niej pamiętać przy odbieraniu paszportu dla dziecka