Przejdź do treści

Eurostat: co trzecie gospodarstwo domowe w UE ma dzieci

W 2017 r. Unia Europejska liczyła 220 mln gospodarstw domowych, z czego 65,4 mln, czyli prawie jedna trzecia, miała dzieci – poinformował Eurostat. Polska pod tym względem znajduje się w czołówce

W Polsce odnotowano jeden z najwyższych odsetków gospodarstw domowych z dziećmi (37 proc.) w całej UE. Wśród państw członkowskich nasz kraj wyprzedziła tylko Irlandia (40 proc.). Podobny wynik do Polski odnotowały natomiast: Cypr (37 proc.), Słowacja (36 proc.), Portugalia i Rumunia (po 35 proc.).

Z kolei najniższy udział gospodarstw domowych z dziećmi wśród ogółu gospodarstw domowych odnotowano w Niemczech i Finlandii (po 22 proc.), a następnie w Bułgarii (25 proc.), Austrii (26 proc.) i Szwecji (27 proc.).

Jak wynika z danych Eurostatu, prawie połowa wszystkich gospodarstw domowych z dziećmi w UE (47 proc.) miała tylko jedno dziecko, 40 proc. miało dwoje dzieci a 13 proc. troje dzieci lub więcej.

Największy odsetek gospodarstw z trzema lub więcej dziećmi zarejestrowano w Irlandii (26 proc.), następnie w Belgii i Finlandii (po 19 proc.), we Francji (18 proc.) i w Wielkiej Brytanii (17 proc.).

Według Eurostatu, 15 proc. gospodarstw domowych z dziećmi prowadzonych jest przez samotnych rodziców. Najwyższy odsetek odnotowano w tym przypadku: w Danii (30 proc.), na Litwie (26 proc.), w Szwecji (24 proc.), w Wielkiej Brytanii (22 proc.), w Estonii (21 proc.) i na Łotwie (20 proc.).

Natomiast najniższy odsetek samotnych dorosłych z dziećmi stwierdzono w Chorwacji (6 proc. wszystkich gospodarstw domowych z dziećmi na utrzymaniu), Rumunii (7 proc.), Grecji, Finlandii i Słowacji (wszystkie po 8 proc.).

kic/