Przejdź do treści

Depresja może dotyczyć też dziec

Chodzimy na badania do pediatry, szczepimy, dbamy o odżywianie, sprawdzamy parametry rozwoju dziecka, myśląc że mamy zdrowie naszej pociechy pod kontrolą. Często jednak zapominamy o zdrowiu psychicznym, które jest tak samo ważne jak kondycja fizyczna.

Wspólne spędzanie czasu, okazywanie miłości, chwalenie, wsparcie w przeżywaniu trudnych emocji, okazywanie zrozumienia sprawia, że dziecko czuje się ważne i kochane. Ma też ogromny wpływ na zdrowie psychiczne małego człowieka. Co jednak, gdy takiego zaangażowania zabraknie? Co zrobić w sytuacji, gdy mimo właściwego podejścia, pojawią się problemy? Kiedy trudności mają charakter przejściowy i nie wymagają leczenia, a kiedy potrzebna jest pomoc specjalisty? Jaka jest w tym wszystkim rola szkoły? Dlaczego depresja jest poważną chorobą?

O profilaktyce, a także o szybkim dostrzeganiu objawów zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży, roli nauczycieli i wychowawców oraz o pracy z uczniem z depresją będą rozmawiać uczestnicy konferencji „Depresja dzieci i młodzieży jako wyzwanie”. Spotkanie, współorganizowane przez Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego oraz Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczyciel odbędzie się w środę, 13 czerwca 2018 r. w Szczecinie (siedziba ZCDN). Wezmą w nim udział dyrektorzy, nauczyciele, pedagodzy i psychologowie z zachodniopomorskich szkół.

Wykłady wygłoszą dr Artur Kołakowski (specjalista psychiatra dzieci i młodzieży, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny), Michał Sosnowski (specjalista psychologii klinicznej dzieci i młodzieży) oraz Anna Borkowska (psychoterapeutka, pedagożka, socjoterapeutka).

Uczestnicy konferencji będą mogli także zapoznać się z publikacją opracowaną przez dr Ewę Gizę „Informator o zaburzeniach i chorobach psychicznych oraz dostępnej pomocy w województwie zachodniopomorskim” wydaną w roku 2017 przez Urząd Marszałkowski. Publikacja dostępna jest online pod adresem: http://www.wws.wzp.pl/sites/default/files/broszura-informator-2017.pdf

Konferencja odbywa się w ramach realizacji przez Województwo Zachodniopomorskie działań na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego. Kolejne spotkanie poświęcone tej tematyce odbędzie się 27 września 2018 r. i będzie dotyczyć autoagresji w szkole.

Program konferencji oraz pełne sylwetki prelegentów dostępne są na stronie:

Konferencja: Depresja dzieci i młodzieży jako wyzwanie

„Depresja dzieci i młodzieży jako wyzwanie”

13 czerwca 2018 roku, środa

Otwarcie konferencji godzina 12

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin
sala konferencyjna im. Anny Radziwiłł