Przejdź do treści

Będą rozmawiać o przeciwdziałaniu narkomanii

Będą rozmawiać o przeciwdziałaniu narkomanii

Jak zniechęcić młodych ludzi do eksperymentowania z dopalaczami? Jakie są najnowsze zalecenia specjalistów w profilaktyce uzależnień? Co zrobić, by poprawić efektywność działań zapisanych w gminnych programach przeciwdziałania uzależnieniom?

Na te pytania odpowiadać będą uczestnicy regionalnej konferencji organizowanej przez Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w partnerstwie z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii, która odbędzie się 12 czerwca 2018 r. w Szczecinie (ZCDN). Spotkanie adresowane jest głównie do osób odpowiedzialnych za realizację programu przeciwdziałania uzależnieniom w zachodniopomorskich gminach.

Podczas konferencji zostaną przedstawione wyniki raportu dotyczącego Gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych (dr Maciej Kowalewski, Uniwersytet Szczeciński). O nowych trendach w profilaktyce uzależnień mówić będzie Justyna Bągorska z Zachodniopomorskiego Oddziału Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”. Natomiast Artur Malczewski z Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom omówi wnioski najnowszego raportu European Drug Report 2018.

Celem konferencji jest zwiększenie poziomu wiedzy i kompetencji osób odpowiedzialnych za politykę społeczną w zakresie problematyki uzależnień. Przedsięwzięcie jest zgodne z zapisami Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom na lata 2012-2020, w którym przewidziano m.in. poprawę jakości działań podejmowanych przez gminy w ramach gminnych programów przeciwdziałania uzależnieniom.

Konferencja odbędzie się w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie (ul. Generała Józefa Sowińskiego 68). Początek o godzinie 10.

Szczegółowy program: http://www.wws.wzp.pl/zwalczanie-uzaleznien/aktualnosci/zaproszenie-na-konferencje-dot-problematyki-narkomanii

Konferencja dot. problematyki narkomanii

12 czerwca 2018 r., godzina 10

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie

ul. Generała Józefa Sowińskiego 68.