Przejdź do treści

SZCZECIN – UWAGA RODZICE – Nabór do burs i internatów

W najbliższy poniedziałek (11 czerwca) rozpocznie się rekrutacja na wolne miejsca do burs i internatów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Szczecin. W roku szkolnym 2018/2019 nabór będzie prowadzony elektronicznie.

Na stronie internetowej https://nabor.pcss.pl/szczecin/ uruchomiona została zakładka pn. „BURSA/INTERNAT”, za pośrednictwem której kandydaci mogą wypełnić wniosek rekrutacyjny. Dodatkowo, właśnie w tym miejscu można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu oraz kryteriów naboru do burs i internatów (zakładka dokumenty).

Na złożenie stosownych dokumentów zainteresowani uczniowie mają czas do 29 czerwca br. Wstępne wyniki naboru zostaną ogłoszone 16 lipca. Następnie kandydaci będą mieli czas na złożenie deklaracji woli zamieszkania w bursie lub internacie. Ostateczne wyniki rekrutacji do tego typu placówek zostaną podane 20 lipca do godziny 12.00.

Dodatkowo przypominamy również o trwającym naborze do szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych. Uczniowie mają czas na dopełnienie wszelkich formalności do 19 czerwca br. Wstępne wyniki tegorocznego naboru zostaną podane 6 lipca o godz. 12.00. Następnie kandydaci będą mieli czas na potwierdzenie woli nauki. Jest to warunek konieczny do spełnienia by ostatecznie przyjąć kandydata do danej placówki, do której został zakwalifikowany. Ostateczne wyniki tegorocznego naboru zostaną ogłoszone 11 lipca br.

Podobnie jak w przypadku rekrutacji do innych typów szczecińskich placówek oświatowych, nabór prowadzony jest elektronicznie za pomocą strony internetowej https://nabor.pcss.pl/szczecin/szkolaponadgimnazjalna/nabor/. To właśnie w tym miejscu znajduje się pełna oferta szkół ponadgimnazjalnych, a w zakładce „Dokumenty” – wzory niezbędnych oświadczeń, informacja dotycząca tego, jakie dokumenty powinny zostać złożone wraz wnioskiem o przyjęcie oraz harmonogram tegorocznej rekrutacji. Dodatkowo umieszczony został tam również obszerny poradnik dla kandydatów, który objaśnia wszelkie istotne kwestie związane z naborem.

Centrum Informacji Miasta

Urząd Miasta Szczecin