Przejdź do treści

Zachodniopomorskie – Dopalacze wciąż groźne

Na terenie województwa zachodniopomorskiego doszło w ostatnich dniach do ciężkiego zatrucia dopalaczami kilkunastu osób, z których część wymaga intensywnej opieki medycznej w szpitalach. Trwa postępowanie policji w sprawie wprowadzania dopalaczy do obrotu.

Przypominamy, że Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadzi bezpłatną infolinię dotyczącą dopalaczy. Pod numerem 800 060 800 można zgłaszać informacje dotyczące nielegalnego handlu substancjami psychoaktywnymi.

Na infolinię mogą dzwonić rodzice, którzy chcą się dowiedzieć, w jaki sposób rozpoznać u dziecka symptomy zażywania narkotyków
i substancji psychoaktywnych i gdzie szukać pomocy. Aby rozmawiać z osobą obsługującą infolinię na terenie województwa zachodniopomorskiego należy wybrać numer 800 060 800, a po uzyskaniu połączenia cyfrę 0, a następnie 4. Infolinia działa całodobowo.

Na polecenie wojewody kurator oświaty przeprowadził dziś wizytację w szkole w Trzebiatowie, której uczniowie zatruli się dopalaczami. Wojewoda poprosił też Kuratorium Oświaty o przeprowadzenie dodatkowej akcji informacyjnej wśród uczniów dotyczącej zagrożeń związanych z dopalaczami.

– Chciałbym, aby jeszcze przed wakacjami wszyscy uczniowie zachodniopomorskich szkół, a w szczególności z terenów, gdzie odnotowano zdarzenia z dopalaczami, ponownie dostali od nauczycieli i pedagogów jasny przekaz, że dopalacze są śmiertelnie niebezpieczne – mówi wojewoda Tomasz Hinc.

Zapis o konieczności przeprowadzania akcji profilaktycznej dotyczącej szkodliwości używania dopalaczy znajdzie się także w zaleceniach wojewody „Bezpieczne wakacje 2018”, które trafią do organów administracji rządowej i samorządowców.

– Temat niebezpieczeństwa, jakie niosą ze sobą dopalacze, powinien pojawić się na spotkaniach z młodzieżą i dziećmi podczas kolonii czy obozów, jakie w ramach profilaktyki
i bezpiecznych zachowań np. nad wodą prowadzą w czasie wakacji ratownicy, policjanci czy też pracownicy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Agnieszka Muchla-Łagosz

%d bloggers like this: