Przejdź do treści

Choszczno – Kościół pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny czeka modernizacja

Kościół pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny czeka modernizacja. Prace renowacyjne obejmą szereg działań na zewnątrz zabytkowej świątyni. Większość kosztów inwestycji pokryje dotacja Urzędu Marszałkowskiego w ramach RPO WZ 2014-2020. Umowę dofinansowania przedsięwzięcia podpisze w piątek, 16 lutego 2018 roku w Choszcznie, marszałek Olgierd Geblewicz, członek Zarządu Województwa Ryszard Mićko i ks. Grzegorz Suchomski.

Wybudowana przez joannitów w XV stuleciu świątynia to jeden z najcenniejszych zabytków architektury sakralnej na Pomorzu Zachodnim. Kościół, aby odzyskać dawną świetność czeka gruntowna renowacja. Prace konserwatorskie obejmują roboty murarskie ścian fundamentowych i elewacji, naprawę dachu nad nawą główną, prezbiterium, zakrystią i wieżyczkami bocznymi, a także konserwację stolarki drzwiowej i okiennej oraz montaż instalacji odgromowej. Koszt prac wyniesie ponad 3,5 mln zł. Urząd Marszałkowski środkami RPO WZ 2014-2020 dofinansuje roboty w kwocie prawie 3 mln zł. Efekt zmian poznamy w październiku 2018 roku.

 

Kościół pw. św. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Choszcznie został wybudowany w stylu gotyckim, na miejscu granitowej świątyni z XIII wieku. W XVI wieku przyjęli ją protestanci. W latach 1859-1962 obiekt przechodził wieloetapową rekonstrukcję, głównie po pożarach w 1511 i 1637 roku oraz po zniszczeniach II wojny światowej. Najciekawsze elementy wyposażenia choszczeńskiej fary to: epitafium nagrobne burmistrza Mikołaja Rebentischa z XV wieku, epitafium nagrobne kolatorki Elżbiety von Schack z 1787 roku, ale przede wszystkim obraz „Drzewo Jessego” przedstawiające rodowód Chrystusa.

Projekt wpisuje się w założenia 4 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Naturalne otoczenie człowieka”, działanie 4.1 „Dziedzictwo kulturowe”. Porozumienie obejmujące rewitalizację kościoła pw. NNMP w Choszcznie to kolejna z pakietu kilkunastu umów, jakie władze samorządu województwa podpisują w ostatnim czasie z beneficjentami w ramach tego właśnie działania. Listę dofinansowanych przedsięwzięć poznaliśmy w listopadzie 2017 roku. Wsparcie w wysokości ponad 40 mln zł ostatecznie pozwoli na renowację 22 zabytków na Pomorzu Zachodnim. Pomoc Urzędu Marszałkowskiego otrzymało w sumie 11 parafii, 8 gmin i 1 stowarzyszenie. Do kościołów trafi ponad 24 mln zł, zaś do zachodniopomorskich samorządów bądź organizacji pozarządowych blisko 18 mln zł.

Łukasz Jucha
Główny Specjalista