Przejdź do treści

WSPÓLNIE DLA BEZPIECZNIEJSZYCH DRÓG W SZCZECINIE I REGIONIE

W poniedziałek, 4 czerwca oficjalnie przypieczętowaliśmy początek ważnej dla nas współpracy – między Wydziałem Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu Akademii Morskiej w Szczecinie a Komendą Wojewódzką Policji w Szczecinie.

Celem współpracy AM z Policją jest wspieranie wszelkich inicjatyw i wspólne działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz podnoszenia kultury motoryzacyjnej wśród wszystkich uczestników ruchu oraz instytucji i organizacji wspierających te działania w Szczecinie oraz regionie.

– Cieszę się, że Wydział obok intensywnej współpracy z biznesem, angażuje się także w projekty, które służą nam wszystkim. Badania, które będą prowadzone w ramach tej współpracy będą służyć mieszkańcom Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego – mówił JM Rektor Wojciech Ślączka.

Kluczowe będzie dla nas szczególnie rozwijanie nowych projektów dla poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym i aktywne ich wdrażanie, jak w przypadku prowadzonego już projektu nakierowanego na poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych. Wierzymy, że działając wspólnie z Policją, AM może wykorzystać wiedzę i doświadczenia: obserwację codzienności oraz wyniki analiz – by wspólnie tworzyć przestrzeń przyjazną dla wszystkich użytkowników dróg.
– To ważne, by wiedza naukowa oraz sprzęt, będący wyposażeniem Akademii mógł być wykorzystany w praktyce – mówił Komendant Jacek Cegieła. – Ta kooperacja na to pozwoli – dodał.

Wspólna praca nad dogłębnym zrozumieniem wymagań i uwarunkowań wieloaspektowej poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście i regionie, zwłaszcza w kontekście jego „niechronionych” uczestników, to szansa, by dać pozytywny przykład współpracy pomiędzy samorządem lokalnym, mieszkańcami i przedsiębiorcami oraz naukowcami, zajmującymi się zagadnieniami transportu. W oparciu o to szerokie spojrzenie będziemy podejmować przedsięwzięcia, których pozytywne skutki odczują wszyscy mieszkańcy, a być może staną się też inspiracją dla innych regionów.

Sygnatariuszami porozumienia są:
Insp. Jacek Cegieła, Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie
Dr hab. inż. kpt. ż.w. Wojciech Ślączka, prof. AM, Rektor Akademii Morskiej w Szczecinie

źródło Akademia Morska