Przejdź do treści

Wręczenie medali „Pro Patria”

Wręczenie medali „Pro Patria”

15 medali „Pro Patria” wręczył dziś wojewoda Tomasz Hinc podczas uroczystości w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim. Medale zostały nadane w uznaniu szczególnych zasług w kultywowani pamięci o walce o niepodległość Ojczyzny przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, na wniosek Zarządu Stowarzyszenia Społecznego „Grudzień’70/Styczeń’71”.

– Jesteście Państwo wyjątkowymi strażnikami tej wielkiej, zbiorowej pamięci narodu i za to w imieniu władz Rzeczypospolitej serdecznie Wam dziękuję – podkreślił w swoim wystąpieniu wojewoda Tomasz Hinc.

Wojewoda odczytał również list od wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Krzysztofa Kozłowskiego skierowany do uczestników uroczystości.