Przejdź do treści

HIV/AIDS – problem wciąż aktualny

Zakażenie wirusem HIV stanowi nadal jeden z ważniejszych problemów zdrowotnych w kraju. W ubiegłym roku w województwie zachodniopomorskim zarejestrowano 72 zakażenia wirusem HIV, 8 zachorowań na AIDS i 2 zgony. 21 maja br. w Szczecinie odbędzie się debata zorganizowana przez Urząd Marszałkowski WZ poświęcona aspektom medycznym i społecznym, które są konsekwencją pojawienia się HIV/AIDS we współczesnym świecie.

W województwie zachodniopomorskim z roku na rok zwiększa się liczba osób, u których wykrywa się wirusa HIV. Zaledwie 40 procent chorych w całym kraju posiada wystarczającą wiedzę o zagrożeniu, więc istotny problem stanowi niski poziom edukacji na ten temat, a także samoświadomość każdego z nas.

HIV/AIDS dotyka coraz więcej grup w społeczeństwie, przez co stał się nie tylko problem medycznym ale także poważnym problemem społecznym. Organizowana przez Urząd Marszałkowski WZ debata w ramach Międzynarodowego Dnia Pamięci o Zmarłych na AIDS poświęcona będzie właśnie tym problemom.

Wydarzenie skierowane jest do młodzieży, przedstawicieli mniejszości społecznych, służby zdrowia, policji, oświaty, samorządów lokalnych z regionu oraz organizacji pozarządowych zajmujących się tematyką HIV/AIDS.

W debacie udział wezmą:

– dr Anna Marzec Bogusławska – Dyrektor Krajowego Centrum ds. AIDS w Warszawie

– prof. dr hab. n. med. Miłosz Parczewski – Kierownik Klinki Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Nabytych Niedoborów Immunologicznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego

– Wojciech Tomczyński – Przewodniczący Stowarzyszenia Ogólnopolska Sieć Osób Żyjących z HIV/AIDS „Sieć Plus”

– ks. dr Arkadiusz Nowak – Prezes Zarządu Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, założyciel pierwszego domu opieki nad osobami zakażonymi HIV w Konstancinie

„Społeczne aspekty HIV/AIDS z perspektywy minionych lat”

Poniedziałek, 21 maja br., godz. 16

Sala kameralna Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza

Ul. Małopolska 48

Szczecin

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Biuro Prasowe