Przejdź do treści

WSPÓLNE DZIAŁANIA KONTROLNE POLSKICH I NIEMIECKICH POLICJANTÓW

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Szczecinie i z Polic wspólnie z niemieckimi funkcjonariuszami uczestniczyli w działaniach kontrolnych, które odbywały się po stronie niemieckiej. Współpraca ta jest realizowana w ramach wspólnego programu Interreg V A, którego głównym założeniem jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie Pomorza Zachodniego.
Działania z Policją Niemiecką odbywały się na terenie Inspekcji Policji w Neubrandenburgu – droga krajowa BAB 20 parking Ravensmhüle w kierunku Szczecina).

Brało w nich udział wiele podmiotów pozapolicyjnych z terenu Niemiec takich jak: Żandarmeria Wojskowa, Główny Urząd Ceł, BAG (kontrola w transporcie drogowym odpowiednik ITD), THW (służby techniczne obsługujące zdarzenia drogowe).

W trakcie wspólnych działań policjanci wspólnie kontrolowali pojazdy ciężarowe pod kątem naruszeń w ruchu drogowym. Sprawdzali między innymi czas pracy kierowcy, stan techniczny pojazdów, prawidłowości zabezpieczenia ładunku. Kontrole dotyczyły także legalności przewożonego towaru.

Oczywiście do kontroli drogowej mundurowi zatrzymywali wszystkie pojazdy w związku z popełnionymi wykroczeniami przez kierujących w zakresie przekroczenia dozwolonej prędkości jazdy, nieprawidłowego wyprzedzania, czy kierowania pojazdem niedopuszczonym do ruchu.

Takie wspólne działania mają przede wszystkim poprawić bezpieczeństwo w ruchu drogowym na terenie Pomorza Zachodniego zarówno po polskiej jak i niemieckiej stronie. Są także doskonałą okazją do wymiany doświadczeń , zdobywania nowej wiedzy i umiejętności a także zacieśniania współpracy z zachodnimi sąsiadami.

kom. Arkadiusz Górecki/podkom. Anna Gembala