Przejdź do treści

Zachodniopomorskie – W Barlinku zabytki i turystyka idą w parze. Mocne wsparcie Programu Regionalnego

Gmina odważne sięga po fundusze Regionalnego Programu Operacyjnego. Władze miasta postawiły na turystykę aktywną i historyczną. Po projekcie związanym z budową nowej infrastruktury nad Jeziorem Barlineckim, przyszedł czas na odtworzenie murów obronnych. Inwestycja ta zostanie wsparta przez Urząd Marszałkowski unijnymi funduszami. Umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia podpisali w środę, 25 kwietnia 2018 roku w Szczecinie marszałek województwa Olgierd Geblewicz i burmistrz Dariusz Zieliński.

Mury obronne, które odtworzone zostaną w Barlinku mają wartość historyczną, bowiem pochodzą z przełomu XIV i XV wieku. Projekt przewiduje jednak nie tylko prace renowacyjne i konserwatorskie, ale także budowę wiaty widokowej, wytyczenie szlaku turystycznego i montaż nowego ledowego oświetlenia. Władze miasta liczą, że w ten sposób uda się zachęcić jeszcze więcej turystów do odwiedzin tej części Pomorza Zachodniego.

– Pomorze Zachodnie pełne jest ciekawych pod względem turystycznym i kulturalnym zabytków. Część z nich, osnuta długą bogatą i piękną historią, wymaga renowacji. To często zadania bardzo kosztowne, tym bardziej się cieszę, że przyznając unijne wsparcie stopniowo ratujemy nasze architektoniczne perełki – powiedział zachodniopomorski marszałek Olgierd Geblewicz. – Oprócz eurofunduszy Programu Regionalnego, na ten cel przeznaczamy także środki z PROW oraz od wielu lat z budżetu województwa – dodał.

Prace przy rewitalizacji barlineckiego zabytku mają potrwać do końca października 2018 roku. Koszt inwestycji wyniesie ponad 1,4 mln zł. Urząd Marszałkowski z funduszy unijnych dofinansuje projekt prawie 1,3 mln zł..

– Jesteśmy w końcowym etapie wyboru wykonawcy prac, które zamierzamy zakończyć do października tego roku. Odtworzymy część zabytkowych murów świadczących o bogatej historii miasta. Ponadto atrakcją będzie punkt widokowy ulokowany na terenie Barlineckiego Ośrodka Kultury. Całość wzbogaci szlak spacerowy, który zakończy się na rynku i mosiężna makieta prezentująca Barlinek z czasów średniowiecza – mówił burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński.

Renowacja zabytku wpisuje się w założenia 4 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Naturalne otoczenie człowieka”. Na ratowanie zachodniopomorskich perełek architektonicznych Urząd Marszałkowski przeznaczył z Programu Regionalnego prawie 45 mln zł.. To efekt rozstrzygnięcia pierwszego w bieżącej unijnej perspektywie konkursu związanego z ochroną dziedzictwa kulturowego, a także dwukrotnego zwiększenia alokacji środków. Eurofundusze przyznano 12 parafiom, 8 gminom i 1 stowarzyszeniu. Pozwolą na rewitalizację 24 cennych obiektów.

To kolejne przedsięwzięcie w Barlinku wsparte przez władze samorządu województwa. Pod koniec września ub.r. unijną pomoc – w wysokości 1,8 mln zł – przekazano na stworzenie szeregu atrakcji wokół jeziora. Do jesieni przyszłego roku powstaną m.in. trasy piesze, ścieżki rowerowe i pomosty.

Łukasz Jucha
Główny Specjalista