Przejdź do treści

Tak dla związku metropolitalnego w Zachodniopomorskiem

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego apeluje do Parlamentarzystów Rzeczypospolitej Polskiej o poparcie poselskiego projektu ustawy o związku metropolitalnym w województwie zachodniopomorskim. W swoim stanowisku zachodniopomorscy radni wsparli inicjatywę utworzenia związku metropolitalnego wokół aglomeracji szczecińskiej. Drogą do powstania związku jest przyjęcie odrębnej ustawy dedykowanej Szczecińskiemu Obszarowi Szczecińskiego wzorem rozwiązania, które objęło w ubiegłym roku metropolię górnośląską. Utworzenie związku metropolitalnego w województwie zachodniopomorskim przyniesie dodatkowe, liczone w dziesiątkach milionów złotych środki na realizację wspólnych, aglomeracyjnych przedsięwzięć.

– Projekt Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej to najlepszy przykład jak wiele mogą zdziałać samorządy, gdy współpracują, gdy mają wspólny cel. W myśl tej filozofii i w tym duchu porozumienia współtworzyliśmy Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. W ciągu kilkunastu już lat funkcjonowania Stowarzyszenie dało dowody na skuteczną realizację wspólnych projektów, przekraczających kompetencje i możliwości pojedynczych samorządów aglomeracji szczecińskiej. Powołanie związku metropolitalnego tylko wzmocniłoby potencjał Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego dla realizacji jeszcze bardziej zaawansowanych zadań. Byłoby też impulsem dla szybszego rozwoju Pomorza Zachodniego. – powiedział marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat przez Polskę przetoczyła się szeroka debata o roli związków metropolitalnych w procesie efektywnej realizacji zadań publicznych i kreowania rozwoju w regionach. Wielokrotnie wskazywano, że ich powołanie to kolejny, niezbędny krok dla rozwoju samorządności w Polsce.

Kamieniem milowym w dyskusji w tym procesie było uchwalenie 9 października 2015 r. ustawy o związkach metropolitalnych. Brak ministerialnego rozporządzenia sprawił jednak, że przepisy nie zostały wdrożone. Co więcej, inicjatywa rządowa i uchwalenie w kwietniu 2017 r. ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim odebrała pozostałym samorządom w Polsce prawo do tworzenia związków metropolitalnych. By taki stworzyć, niezbędna jest ustawa dedykowana każdemu z obszarów metropolitalnych z osobna.

– Poparcie tego projektu to nasza zachodniopomorska racja stanu. – wyjaśniał Geblewicz.

Zdaniem zachodniopomorskich radnych poselski projekt ustawy o związku metropolitalnym w województwie zachodniopomorskim to inicjatywa, której rozwiązania korespondują z doświadczeniem współpracy samorządów współtworzących aglomerację szczecińską oraz dobrymi praktykami opartymi na przedsięwzięciach, realizowanych wspólnie w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym. Warto przypomnieć, że w przygotowanym i zarządzanym przez Samorząd Województwa Regionalnym Programie Operacyjnym 2014-2020, w ramach instrumentu tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, wydzielono do wyłącznej dyspozycji Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego ponad 109 mln euro. Służą one realizacji – uzgodnionych przez samorządy współtworzące Szczeciński Obszar Metropolitalny – przedsięwzięć w zakresie m.in. publicznego transportu zbiorowego, modernizacji energetycznej budynków mieszkalnych czy tworzenia dobrych warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców z aglomeracji szczecińskiej.

Uchwała została skierowana m.in. do Parlamentarzystów RP, Przewodniczącej Zachodniopomorskiego Zespołu Parlamentarnego, Prezesa Rady Ministrów. Do wsparcia inicjatywy ustawodawczej zachęcono również samorządy wchodzące w skład Stowarzyszenia SOM.

Marek Mucha
Główny Specjalista