Przejdź do treści

Resort finansów: bezrobocie będzie dalej spadać

Według prognozy Ministerstwa Finansów poziom bezrobocia w Polsce ma nadal się obniżać i może spaść w najbliższych latach nawet do 3,3 proc.

Ta prognoza jest częścią szerszej analizy resortu finansów, dotyczącej głównych wskaźników ekonomicznych naszego kraju. MF przewiduje, że wzrost PKB Polski wyniesie w tym roku 3,8 proc., tyle samo w 2019 r., 3,7 proc. – w 2020 r. i 3,6 proc. w 2021 r.

Resort prognozuje także, że w tym czasie będzie spadał deficyt i zadłużenie sektora publicznego. Deficyt – do 0,7 proc. PKB w 2021 r., a zadłużenie do 46 proc. PKB. Ma to wynikać m.in. z ograniczania tzw. luki podatkowej (przyniesie to 10,6 mld zł w 2018 r., a w 2019 r. 5,9 mld zł).

Mimo dynamicznego wzrostu gospodarczego nie będzie mu towarzyszyć duży wzrost inflacji. Według resortu finansów nie będzie ona przekraczać w najbliższych latach 2,5 proc.

Co najciekawsze, Ministerstwo Finansów przewiduje, że nadal będzie spadać w Polsce poziom bezrobocia: do końca 2018 r. ma ono obniżyć się do 4,2 proc., a w 2019 r. – do 3,9 proc. Według analityków ministerstwa w dłuższej perspektywie bezrobocie w naszym kraju może się zmniejszyć nawet do 3,3 proc.

jmk/

Źródło: Codzienny Serwis Informacyjny PAP