Przejdź do treści

Informacja dyrektora CKE dotycząca nieprawdziwych doniesień medialnych na temat egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego

W związku z nieprawdziwymi informacjami, jakie pojawiły się na jednym z portali społecznościowych, dotyczących zamiaru „anulowania przez CKE egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego”, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej informuję, że informacje te są nieprawdziwe.

Centralna Komisja Egzaminacyjna nie zamierza unieważniać egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej