Przejdź do treści

Praca ważniejsza od wykształcenia

Ponad 3 miliony młodych Europejczyków przerwało studia, najczęściej ze względu na pracę – podał Eurostat.

Jak wynika z badania przeprowadzonego w 2016 r. przez Eurostat, ponad 3 miliony młodych Europejczyków przerwało studia w którymś momencie życia. W tym samym okresie prawie 30 mln młodych osób w UE zdobyło wykształcenie wyższe.

Eurostat podkreślił, że główne powody, dla których nie kontynuowano edukacji, były liczne. Najczęściej obejmowały chęć podjęcia pracy (deklarowaną przez około 25 proc. badanych) lub uznanie studiów za mało interesujące lub niespełniające ich oczekiwań (22 proc.).

Prawie 18 proc. respondentów wskazywało na wysoki stopień trudności swoich studiów, podczas gdy około 10 proc. stwierdziło, że zrezygnowało z powodów rodzinnych. Wreszcie około 7 proc. badanych borykało się z problemami finansowymi, a 5 proc. zrezygnowało ze względu na problemy zdrowotne.

Eurostat odnotował, że przerwę w nauce z powodów rodzinnych częściej deklarowały kobiety niż mężczyźni (16 proc. w porównaniu z 6 proc.). To samo dotyczy problemów zdrowotnych (6 proc. w porównaniu z 4 proc.).

Mężczyźni częściej rezygnowali z wyższego wykształcenia, powołując się na chęć rozpoczęcia pracy (28 proc. wobec 21 proc.). Więcej mężczyzn wskazywało też na problemy związane z trudnością studiów (20 proc. w porównaniu do 16 proc.).

kic/