Przejdź do treści

Zachodniopomorskie – 2 lata z Rodziną 500 plus

– Program „Rodzina 500+” spełnia postawione przed nim cele: jest inwestycją w rodzinę, wyraźnie zredukował ubóstwo i przyczynił się do wzrostu urodzeń – o dwóch latach z 500+ w województwie zachodniopomorskim mówił dziś na konferencji prasowej wicewojewoda Marek Subocz.

Uruchomienie programu „Rodzina 500+” pozwoliło na zniwelowanie obaw finansowych wielu Polaków przed powiększeniem rodziny. W województwie zachodniopomorskim świadczeniem objętych jest prawie 139 tys. dzieci w 94 tys. rodzin. Niemal wszystkie rodziny wiedzą, w jaki sposób wydatkować świadczenia, tak aby spełniało ono swoje cele. Zaledwie 110-120 świadczeń miesięcznie wypłacanych jest rodzinom w formie rzeczowej lub opłacania usług.

Wsparcie z programu „Rodzina 500+” wyraźnie poprawiło jakość życia polskich rodzin. Pozwoliło to wielu z nich na wyjście z ubóstwa. Warto podkreślić, że rodziny starają się oszczędzać część z otrzymywanych pieniędzy. Spośród tych, którzy to robią, ponad ¼ wydziela przynajmniej część pieniędzy ze świadczenia z domowego budżetu z myślą o realizacji jakichś konkretów celów i odkłada je na odrębnych kontach oszczędnościowych i lokatach. Dzięki programowi rodzice mogli kupić odzież (31%), obuwie (29%) a także wyjechać na rodzinne wakacje (22%).

W województwie zachodniopomorskim od początku programu do rodzin trafiła kwota 1,69 mld zł. Świadczenia trafiają do 47% zachodniopomorskich dzieci poniżej 18 roku życia.

Dzięki programowi liczba osób którym przyznano świadczenia z pomocy społecznej spadła z 86 tys. w 2015 r. do 68 tys. w roku 2017 – to spadek o ponad 21%.

Wojewoda Zachodniopomorski