Przejdź do treści

Wizyta minister finansów profesor Teresy Czerwińskiej w IAS w Szczecinie

23 marca 2018 r. minister finansów profesor Teresa Czerwińska odwiedziła Izbę Administracji Skarbowej w Szczecinie.

Wizyta była okazją do odbycia roboczej narady z kierownictwem funkcjonującej już od ponad roku Krajowej Administracji Skarbowej województwa zachodniopomorskiego

Minister Finansów Teresa Czerwińska odbyła roboczą naradę z kierownictwem Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie. Minister przedstawiono efekty pracy służb skarbowych w regionie, w obszarze zwalczania przestępczości gospodarczej, uszczelniania systemu podatkowego, realizacji wpływów podatkowych i celnych do budżetu państwa i ochrony granicy kraju oraz obsługi ruchu granicznego i realizacji odpraw w oddziałach celnych (lądowych, morskich i powietrznych).

Podziękowania dla zachodniopomorskiej KAS

„Zachodniopomorska KAS to ponad 3 tys. osób. To dzięki ich pracy i służbie osiągane są tu bardzo dobre wyniki, które zostały mi dziś zaraportowane. Zaangażowanie i profesjonalizm kadry to podstawa, ale sukces osiągnięto również dzięki coraz lepszej organizacji pracy wynikającej z utworzenia KAS, wdrażania nowych rozwiązań i stałego rozwoju analityki przez nasze służby. Zachodniopomorska KAS pełni niezwykle ważną rolę na krajowej mapie administracji skarbowej. Niewątpliwie determinuje to położenie województwa z granicą morską, lądową (Niemcy), powietrzną (Lotnisko Goleniów) i wzdłuż śródlądowej drogi wodnej po Odrze. To tutaj znajduje się rozbudowany zespół portowy Szczecin – Świnoujście z jedyną w Polsce śródlądową drogą morską. Porty w Szczecinie i w Świnoujściu tworzą jeden z największych w regionie Morza Bałtyckiego zespół portowy. Zachodniopomorskie jest regionem granicznym, w którym współpraca międzynarodowa widoczna jest w sferze biznesu i sferze współpracy administracji publicznych.” – powiedziała minister Teresa Czerwińska.

Zachodniopomorska KAS w roku 2017

W trakcie narady dyrektor IAS w Szczecinie Jarosław Grzelak omawiał funkcjonowanie KAS i projekty realizowane na Pomorzu Zachodnim. Zaznaczył, że konsolidacja w ramach KAS pozwoliła na bardziej skuteczne działania w zwalczaniu przestępczości ekonomicznej i oszustw podatkowych.

Pierwszy rok działania KAS w województwie zachodniopomorskim to wpływy budżetowe w wysokości 4,989 mld zł czyli o 224 mln zł więcej niż rok wcześniej co daje wzrost o blisko 5 proc.

„Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie realizuje szereg ważnych zadań centralnych: Centrum Kompetencyjne Egzekucji Administracyjnej; prowadzenie postępowań w sprawie stwierdzania nieściągalności lub uznawania za nieściągalne tradycyjnych środków własnych Unii Europejskiej z tytułu należności celnych; wydawanie pozwoleń m.in. na: ustanowienie regularnej linii żeglugowej, korzystanie z procedury tranzytu unijnego dla towarów przewożonych drogą morską; zapewnienie obsługi Systemu Statystyki Obrotów Handlowych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej INTRASTAT polegającą na przyjmowaniu zgłoszeń, kontroli danych, prowadzeniu postępowań i prowadzeniu drugiej linii wsparcia merytorycznego help-desk” – dodał.
Promocja portów województwa zachodniopomorskiego
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie przedstawił również działania prowadzone na rzecz rozwoju oraz zwiększenia konkurencyjności portów województwa zachodniopomorskiego. Przedsiębiorcy realizujący odprawy celne w zachodniopomorskich portach otrzymują od KAS pełne wsparcie w obszarze informacji podatkowej i celnej. IAS w Szczecinie prowadzi również zakrojoną na szeroką skalę akcję, dotyczącą zwiększania ilości odpraw w polskich portach morskich, w tym odpraw w procedurze 42 z realizacji której 20% cła pobranego w Polsce zasila budżet Skarbu Państwa. Realizowane są także działania mające na celu zamianę odpraw tranzytowych dokonywanych w morskich przejściach granicznych na procedurę 42 (import, po którym następuje wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów) lub klasyczne dopuszczenie do obrotu, co bezpośrednio przekłada się na zwiększenie korzyści ekonomicznych dla przedsiębiorców wynikających ze skrócenia czasu realizacji czynności administracyjnych w Polce. Przedsiębiorca nie ma konieczności odprawiania tego samego towaru dwukrotnie w kraju i tym samym nie ponosi dodatkowych kosztów na realizację procedury tranzytu.

***
Strukturę KAS w woj. zachodniopomorskim tworzą Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie, 20 urzędów skarbowych, Urząd Celno-Skarbowy w Szczecinie wraz z 2 delegaturami w Szczecinie i Koszalinie oraz oddziałami celnymi w Szczecinku, Lubieszynie, Szczecinie, Goleniowie, Świnoujściu, Koszalinie i Kołobrzegu. Kadrę zachodniopomorskiej KAS tworzy 3008 osób, w tym 432 funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.