Przejdź do treści

POLICJA – ĆWICZENIA ANTYTERRORYSTÓW

Do głównych zadań policjantów z zachodniopomorskiego SPAP-u należy zwalczanie aktów terroryzmu oraz najcięższych kategorii przestępstw.

Policjanci uczestniczą w działaniach realizacyjnych, minersko-pirotechnicznych, a także ratowniczych w sytuacjach wystąpienia klęsk żywiołowych lub awarii technicznych.

Specyfika realizacji tych zadań wymaga od funkcjonariuszy pełniących służbę w takich pododdziałach doskonałej sprawności fizycznej, panowania na stresem, emocjami oraz umiejętności współpracy i współdziałania. Wśród szczecińskich antyterrorystów są instruktorzy taktyki, strzelań czy też technik wysokościowych.

Antyterroryści mają za sobą także kurs kwalifikowanej pomocy przedmedycznej.
W ubiegłym tygodniu policyjni antyterroryści brali udział w ćwiczeniach doskonalących umiejętności współdziałania służb w sytuacji kryzysowych. Działania odbywały się wspólnie z funkcjonariuszami SPAP w Gdańsku i Poznaniu.

Założenie, którego celem była neutralizacja zagrożenia o charakterze terrorystycznym odbywało się przy udziale policjantów z Gdańska i Poznania. W trakcie ćwiczeń policjanci doskonalili umiejętności praktycznego działania w sytuacji kryzysowej. Założenie dotyczyło uzbrojonych napastników, którzy pojawili się pociągu.

Podczas szkolenia zwrócono szczególną uwagę na udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej. Policjanci ćwiczyli ewakuację rannych z miejsca zagrożenia do strefy bezpiecznej oraz współdziałanie ze służbami ratunkowymi przy udzielaniu pomocy poszkodowanym w tego rodzaju sytuacji.

Ćwiczenia były realizowane przy wsparciu Grupy Operacyjno – Interwencyjnej Komendy Regionalnej Straży Ochrony Kolei w Szczecinie – na terenie bocznicy kolejowej w porcie Centralnym, przy wykorzystaniu wyłączonego z użytkowania wagonu kolejowego.

Celem tego rodzaju ćwiczeń było doskonalenie procedur taktycznych i sposobów realizacji działań bojowych w środkach transportu zbiorowego – kolei w sytuacji zagrożenia zamachem terrorystycznym.

podkom. Anna Gembala/ SPAP