Przejdź do treści

ZACHODNIOPOMORSKIE -WSPÓŁDZIAŁANIE SŁUŻB W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO DROGOWE – PODPISANIE TRÓJSTRONNEGO POROZUMIENIA

W siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie szef zachodniopomorskiego garnizonu podpisał trójstronne porozumienie w sprawie współpracy zachodniopomorskich jednostek organizacyjnych PSP, Policji oraz Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie w zakresie współdziałania jednostek podczas zdarzeń drogowych oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych województwa zachodniopomorskiego.

Dokument podpisany został przez:
1. Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, reprezentowanego przez st. bryg. Jacka Rudzińskiego- ZastępcęZachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP,
2. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie – insp. Jacka Cegiełę oraz przez
3. Dyrektora Oddziału GDDKiA w Szczecinie – Łukasza Lendnera.

Za praktyczną realizację porozumienia odpowiedzialni będą:

Zastępca Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP – st. bryg. Jacek Rudziński,
Zastępca Dyrektora ds. Zarządzenia Drogami i Mostami – Grzegorz Dziedzina,
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie- insp. Piotr Ostrowski.

Porozumienie jest konsekwencją innego porozumienia zawartego 15 grudnia 2017 r. pomiędzy dyrektorem generalnym GDDKiA a komendantem głównym PSP o współdziałaniu niniejszych służb i podmiotów.
W treści dokumentu, oprócz ujednolicenia oraz standaryzacji zasad i warunków współpracy służb podczas zdarzeń zaistniałych na drogach krajowych, określono także zasady przepływu i wzajemnej wymiany informacji o zagrożeniach.

Celem realizacji zapisów dokumentu powołany został zespół roboczy reprezentujący Strony Porozumienia, który na bieżąco będzie koordynował współpracę służb.
Podpisane porozumienie usprawni współpracę pomiędzy służbami podczas zdarzeń na drogach, co korzystnie wpłynie na bezpieczeństwo ruchu drogowego, a także pozwoli
na szybsze upłynnianie ruchu. Dzięki temu zwiększy się komfort użytkowników korzystających z dróg krajowych przebiegających przez województwo zachodniopomorskie.

PSP Szczecin/ podkom. Anna Gembala