Przejdź do treści

Choszczno – DZIEŃ WAGAROWICZA – policyjna akcja „Nieletni”

Na dzień 21 marca przypada początek kalendarzowej wiosny. Właśnie dzisiaj uczniowie wszystkich szkół świętują jej nadejście. Część placówek oświatowych planuje skrócenie lekcji lub organizację zaplanowanych wcześniej atrakcji dla swoich uczniów, które odbędą się zarówno na terenie szkoły jak i poza nią.

Kadra pedagogiczna wychodząc naprzeciw tradycyjnej „wiosennej absencji” przygotowała świętowanie pierwszego dnia wiosny w bezpieczny sposób. Organizuje wraz z podopiecznymi wycieczki, rajdy, apele, happeningi czy też wyjścia do kina. Jednak nie wszyscy uczniowie chcą uczestniczyć w tak zorganizowanych formach spędzania „Dnia Wagarowicza” i na własną rękę indywidualnie lub w grupie organizują sobie wolny czas, przebywając poza szkołą bez opieki nauczycieli.

Małoletni przemieszczając się w gronie rówieśników czują się anonimowi, często śmielej sięgają po alkohol, papierosy, narkotyki oraz inne środki odurzające. Pod wpływem tych substancji wielokrotnie stają się sprawcami czynów karalnych min. dewastując cudzą własność czy zakłócając ład i porządek publiczny. Pierwszy dzień wiosny kojarzy się również z topieniem „ Marzanny”. Policjanci z Choszczna apelowali podczas prowadzonych prelekcji i spotkań z uczniami o rozsądek, przestrzeganie prawa, porządku publicznego i zasad współżycia społecznego.

Dzisiaj w naszym powiecie pojawi się więcej patroli zarówno umundurowanych jaki i nieumundurowanych, którzy podczas działań „ Nieletni”, będą sprawdzać newralgiczne miejsca, gdzie najczęściej gromadzą się młodzi ludzie ( parki, skwery i inne miejsca) oraz obiekty handlowe pod kątem sprzedaży alkoholu i papierosów osobom nieletnim.

Działania mundurowych mają przede wszystkim zapobiec niebezpiecznym sytuacjom oraz przejawom demoralizacji świętujących pierwszy dzień wiosny uczniów.

Policjanci po raz kolejny apelują do rodziców i opiekunów prawnych aby rozmawiali z dziećmi o szkodliwości i skutkach spożywania alkoholu, palenia tytoniu, zażywania narkotyków i innych substancji odurzających i zachęcali ich do uczestnictwa w zorganizowanych formach świętowania. Rodzice i opiekunowie prawni powinni mieć wiedzę na temat: gdzie i w czyim towarzystwie ich dziecko spędza wolny czas.