Przejdź do treści

500+ od dwóch lat wspiera rodziny

Moją podstawową ambicją jest zapewnienie ludziom spokojnego życia dla całych rodzin. Program „Rodzina 500 plus” odbudowuje ich godność. Będzie stałym elementem programu społecznego w kolejnych latach – zapowiedział Premier RP Mateusz Morawiecki. W podkarpackiej gminie Radymno odbyło się spotkanie podsumowujące 2-lecie programu „Rodzina 500 plus”.

Spotkanie władz państwowych z mieszkańcami podkarpackiej gminy Radymno było okazją do podsumowania 2-lecia funkcjonowania programu „Rodzina 500 plus”, który wyznaczył początek zmian w podejściu do rodzin. Program „Rodzina 500 plus” stał się podstawowym instrumentem polityki rodzinnej, do którego wkrótce zaczęły dołączać kolejne. Dziś śmiało można stwierdzić, że program „Rodzina 500 plus” spełnił stawiane przed nim cele. Jest inwestycją w rodzinę, zredukował ubóstwo i przyczynił się do wzrostu urodzeń.

– Program „Rodzina 500 plus” zmniejsza ubóstwo wśród rodzin z dziećmi, szczególnie rodzin wielodzietnych. Realizuje też cel pronatalistyczny – rodzi się nas znacznie więcej. W ubiegłym roku urodziło się ponad 403 tys. dzieci. Dziękuję rodzicom, którzy podejmują ten trud. Kolejny cel to inwestycja w kapitał ludzki. Chcemy, żeby dobrostan polskich dzieci był coraz lepszy – powiedziała podczas wizyty w podkarpackim Radymnie minister Elżbieta Rafalska.

– Poziom finansowania tego programu usytuował Polskę w czołówce najlepszych krajów, które prowadzą dobrą politykę rodzinną – powiedziała minister Elżbieta Rafalska.

Podczas spotkania z mieszkańcami gminy Radymno szefowa resortu rodziny odniosła się do nieznajdującego pokrycia w rzeczywistości zarzutu dotyczącego marnotrawienia świadczenia 500+ przez rodziny.

– Problem marnotrawienia świadczenia nie ma miejsca, jest marginalny. Wiecie, jak wykorzystywać te pieniądze, przeznaczając je na cele rodziny, dla dzieci – podkreśliła minister Elżbieta Rafalska.

Szefowa resortu rodziny podziękowała wszystkim, którzy byli zaangażowani w tworzenie programu, jak również jego szybkie wdrożenie i sprawną realizację. Wyrazy uznania skierowała m.in. pod adresem wicepremier Beaty Szydło i wojewodów.

Rządowym programem „Rodzina 500 plus” – według danych na koniec stycznia br. – zostało objętych 3,684 mln dzieci do 18 lat, wychowujących się w 2,413 mln rodzin. Na wsi świadczenie wychowawcze trafia do 1,287 mln dzieci. W gminach miejskich z pomocy korzysta ponad 1,433 mln dzieci. Pozostałe 0,915 mln to dzieci z gmin miejsko–wiejskich. Od początku funkcjonowania programu do rodzin trafiło już w sumie 42,62 mld zł.

Według danych na koniec stycznia 2018 roku 53 proc. rodzin otrzymuje świadczenie wychowawcze po uwzględnieniu kryterium dochodowego na pierwsze lub jedyne dziecko – to 1,32 mln dzieci (725,7 tys. z nich to jedynacy).

%d bloggers like this: